Flere bilister skades av elg

Høyere hastighet på veiene, brunsttid og mye elg på vandring er en farlig kombinasjon. Antall personskader ved elgpåkjørsler øker kraftig.

Foto: Marius Birkeland

Motor
I 2007 registrerte If Skadeforsikring 1073 påkjørsler av elg og annet storvilt i Norge, mens tallet var steget til 1263 i 2009.

– Økningen bekymrer oss. For mens det totale antall personskader i trafikken går litt ned, er det blitt mange flere personskader ved viltulykker. I 2007 var det 18 personskader, i 2009 hadde tallet økt til 39, sier informasjonssjef Jon Berge i If Skadeforsikring.

Senk farten

Hvis ulykken først er ute, er risikoen for å bli drept eller alvorlig skadet 50 ganger større ved elgpåkjørsler enn ved påkjørsel av annet hjortevilt, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.

– Mange tenker nok at dette ikke skjer meg, og det er litt skremmende når vi ser på ulykkestallene, sier Berge.

De siste fem årene har 13 personer omkommet i møte med elg. De fleste ulykkene skjer i nærheten av skog og vassdrag. Risikoen er størst de to-tre timene før solnedgang og de to-tre første timene etter soloppgang.

– Folk bør ta sine forholdsregler når de er på veien. Særlig nå som det blir tidligere mørkt, mye elg er på vandring og det er brunsttid. Bare det å senke hastigheten med ti kilometer i timen gjør mye for reaksjonsmulighetene dine, sier Berge

Kjører du i 70 kilometer i timen i stedet for 80, minsker risikoen for ulykker med 50 prosent, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.

Store kostnader

Hver påkjørsel av elg og annet hjortevilt er beregnet til å koste i gjennomsnitt drøyt 150 000 kroner.

– Bare i fjor utbetalte vi nærmere 40 millioner kroner i forbindelse med elgpåkjørsler. Mange av ulykkene kunne vært unngått dersom bilistene var mer oppmerksomme på for eksempel elgfareskilt, sier informasjonssjef Jon Berge i If.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Motor