Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole, full barnehagedekning og et rikt idretts- og kulturliv. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass. Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Ledige lærerstillinger

Søk på stillingen

Ledige lærerstillinger i sortlandsskolen

Vi søker dyktige og engasjerte pedagoger til 25 ledige lærerstillinger.

Hvis du …
- vil utgjøre en forskjell
- vil være ambisiøs på barn og unges vegne
- vil skape gode relasjoner rundt deg
- er åpen for nye ideer, er endringsvillig og har pågangsmot

Da vil vi ha deg som jobbsøker, og vi ser fram til å få nettopp din kompetanse til sortlandsskolen.

Stillingene er ledig fra 01.08.2017.
Vikariat er for skoleåret 2017/2018 hvis ikke annet er oppgitt.

Erfaringsmessig vet vi at det kan bli flere ledige stillinger. Ved eventuelle ledige stillinger i grunnskolen i Sortland etter denne utlysningen vil søkere også kunne bli vurdert til disse.

Om sortlandsskolen

Sortland kommune har til sammen 8 skoler med ca. 1250 elever. I tillegg drives voksenopplæring for fremmedspråklige og grunnskole for voksne.

Sortlandsskolen er en viktig aktør når det gjelder å bidra til at Sortland skal være en god plass å vokse opp. Vi legger stor vekt på system- og kvalitetsutvikling. Vi er opptatt av å skape sammenheng i barnas opplæring, og har et spesielt fokus på overgangene. Ny kvalitetsplan i skolen er vedtatt og denne planen skal bidra til at sortlandsskolen tar nye og viktige steg i retning av å bli en enda bedre skole.

Du kan lese mer om skolene våre på vår hjemmeside:
https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/grunnskoler/skoler/

Vi har følgende ledige lærerstillinger fra høsten 2017

SORTLAND BARNESKOLE
5 x 100 % fast
1 x 50 % fast
Fagønsker: engelsk, matematikk, Ikt, norsk, kroppsøving, kunst og håndverk og naturfag

MAURNES SKOLE
1 x 60 % vikariat
Fagønsker: Kunst og håndverk, kroppsøving og engelsk
Det kan bli aktuelt å dele stillingen hvis det blir mest hensiktsmessig for skolen.

LAMARKA SKOLE
1 x 100 % fast
1 x 100 % vikariat
Fagønsker: Matematikk, naturfag, kroppsøving og musikk

SORTLAND VOKSENOPPLÆRING
1 x 100 % fast
Fagønsker: er norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk og migrasjonspedagogikk

HOLMSTAD SKOLE
1 x 100 % fast
1 x 100 % vikariat
1 x 50 % vikariat
Fagønsker: Matematikk og engelsk for 8.-10. trinn
Matematikk og naturfag for 5.-7. trinn
Kroppsøving, spansk, spesialpedagogikk, norsk, matematikk, engelsk 1.-4 årstrinn.

Erfaring fra positivt arbeid med aldersblandete grupper vil bli vektlagt.

HOLAND SKOLE
1 x 75 % vikariat
Lærer småtrinnet 1-4. Ønskelig med kompetanse innen fådeltskolepedagogikk.
Fagønsker: engelsk, matematikk og norsk.

SORTLAND UNGDOMSSKOLE
1 x 100 % fast
1 x 100 % vikariat
1 x 100 % vikariat til 31.12.2017
1 x 100 % midlertidig stilling for minoritetsspråklige mindreårige
Fagønsker: norsk, engelsk, naturfag, musikk, kunst & handverk, spansk, tysk, spesialpedagogikk

SIGERFJORD SKOLE
3 x 100 % fast
1 x 100 % vikariat
Fagønsker: spesialpedagogikk, musikk, engelsk, kroppsøving, Ikt

STRAND SKOLE
1 x 100 % fast
1 x 100 % vikariat
1 x 50 % vikariat
Fagønsker: norsk, engelsk, krle, kroppsøving, spesialpedagogikk

Vi søker lærere som

- har et positivt elevsyn
- er en tydelig klasseleder og kan tilpasse undervisningen din slik at alle elevene lærer
- har evne til å etablere gode relasjoner og har godt humør
- vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og du har et varmt blikk for hver elev.
- er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
- er selvstendig og er faglig engasjert
- er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
- har gode pedagogiske egenskaper og behersker IKT som arbeidsverktøy
- er en god lagspiller og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- er fleksibel og har stor arbeidskapasitet

Kvalifikasjoner

For alle stillingene må søker har godkjent utdanning for grunnskolen/ungdomstrinnet i grunnskolen jfr. opplæringslovens kompetanseforskrifter § 14-2/ § 14-3.

Fagbehov og kompetansekrav er beskrevet i stillingsoversikten.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

- utfordrende arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver
enkelt elev og et godt skole- og heimsamarbeid skal vektlegges.
- gunstig pensjonsordning
- opplæring, veiledning og faglig utvikling
- lønn i henhold til avtaleverket
- mentorordning for nyutdannede.

Praktisk informasjon

Vi ber søkere krysse av hvilke skoler man ønsker å stå som søker på.

NB: ønsker du å prioritere rekkefølgen må dette skrives inn i søknadsteksten.

VI BER OM AT ATTESTER OG VITNEMÅL LASTES OPP (OG KUN DETTE)!

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og arbeid med psykisk utviklingshemmede, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mangfold" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Firma: Sortland kommune
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig
Søknadsfrist: 2017-4-2 00:00:00

Søk på stillingen

Andre stillinger fra Sortland kommune

Søkeresultater
  • Sortér
  • Sist publisert
  • Tittel alfabetisk
  • Arbeidsgiver alfabetisk
Laster...