- Et trist farvel med riksdekkende FM

Radio er et flott medium. Du kan la deg underholde, skaffe deg grunnleggende kunnskap, holde deg oppdatert på verden, inspirere deg, lage dine egne «bilder» og «film» i hode basert på inntrykk gjennom øret, -  alt dette samtidig som du kan gjøre mange andre ting med andre sanser og deler av kroppen enn ørene. Radio har vært grunnleggende for utviklinga av det samfunnet vi har og var i sin tid et stort framskritt. Fordelene med å ha både lyd og bilde gjennom ulike skjermmedia, er ikke team her.

DAB teknologien fører til noen nye teknologiske skritt framover for oss radiolytter. Dette er ikke innlegg mot DAB som sådanne. Men når den riksdekkende FM`en nå slukkes, svekkes tilgjengeligheten til radiomediet alvorlig og fører til gigantisk ressurssløsing. I det minste i en periode svekkes også sikkerhet og beredskap.

Det er lyttergrupper som mister radiodekning som de er avhengig av og særlig gjelder dette områder langs kysten. Fiskerne melder om dette.

Det fins et utall av FM-apparater som er i bruk – det antyda rundt 11 millioner (!) som uten anskaffelse av adapter - som er dyrere i anskaffelse enn flere DAB+ radioer, er ubrukelige. Mange av disse FM-mottakere har folk plassert i biler, hus, hytter, båter, uthus, kjellere….som har gjort radioen til det mest tilgjengelige medium. Det er ingen grunn til å tro at store deler av disse erstattes av nye apparater.

Mesteparten av disse fullt brukbare apparatene skrotes og fører til en søppelhaug av dimensjoner!

Slukking av riksdekkende FM er et myndighets overgrep mot folk og tvinger folk, bedrifter og mediaselskaper som nærradio til store ekstra kostnader som langt overstiger det det koster å opprettholde FM enda noen år. Det snakkes om et årlig nasjonalt beløp på 200 mill. for å drive FM videre. Så skal FM likevel opprettholdes for å kunne drifte nærradio noen år framover. For oss i Vesterålen vil de fleste fortsatt få inn BØ-radio på FM i noen år. Hvorfor ikke nasjonale kanaler også kan fortsette, er vanskelig å forstå. 

Når Rødt blant annet har fremmet uttalelse i fylkestinget om å utsette stengning av riksdekkende FM, er vi nærmest også blitt latterliggjort. Det er vel noen som gleder seg over et godt salg av DAB-radioer, men det er antakelig ikke så mange av oss aktive radiolyttere som ler når FM-radioen er taus.

Det fins ingen tilgivelse for Stortingets vedtak om dødsdommen over FM!

Takk til alle FM-apparatene som står rundt omkring og har gitt oss mange gode stunder. 

Hilsen Christoffer Ellingsen, aktiv radiolytter

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leses nå:
Meninger

Alderspensjonistene blir holdt for narr ved hemmelighold

Skal alderspensjonistene bli holdt for narr og ført bak lyset ved at informasjon om beregning av skatter og avgifter av alderspensjon og uføretrygd?

Forventninger til Forsvaret

Endringer i Forsvaret med nedleggelser og opprettelse/styrking av baser får store konsekvenser i Nordland. Av den enkle grunn at fylket er landets mest komplette og varierte forsvarsfylke.

Opprop til regjering og storting:

Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten vår

Øksnes Senterparti ønsker følgende oppropp om marin forsøpling vedtatt i tirsdagens kommunestyremøte.

Grunngitt spørsmål til kommunestyret i Sortland 6.april:

Anleggstrafikk for vindmøllepark

Den siste tiden har det vært to oppslag i media omhandlende vindmølleparken. Begge tar for seg utfordringer når det gjelder trafikk til og fra anleggsområdet i forbindelse med bygging av vindmølleparken på Ånstadblåheia.

Snur om bompenger

I forrige uke støttet Sortland Høyre en uttalelse som åpner for bompengefinansiering av utbedringer i Vesterålsgata. Nå snur de. – Vi ser i ettertid at vi allerede i formannskapsmøtet burde ha omformulert og levert en alternativ høringsuttalelse, og vil derfor sørge for at dette blir gjort til kommunestyret den 6. april, skriver gruppeleder Silvia Ovik i et innlegg på VOL.