– Helt uakseptabelt AP-forslag

Sortlending og Rødt-politiker Christoffer Ellingsen mener Aps forslag om Lofoten, Vesterålen og Senja er helt uakseptabelt.

Ap-ledelsen sitt kompromissforslag om petroleumsåpning av Lofoten, Vesterålen og Senja er egentlig verre enn forventa. Konsekvensutredning av den sørligste delen, Nordland 6, må avvises tvert.

Dette er nærmest i fjæresteinan til Værøy og Røst og i et av de viktigste områdene for fiskeri og ikke minst flyten av fiskelarver og yngel nordover i Golfstrømmen. Her ligger også en av de aller største, kjente, korallrevene i kaldt vann.

Når APs programkomite og AP-leder Støre går inn for konsekvensutredning av dette området, er dette fullstendig uakseptabelt overfor de fornybare ressursene, miljø/natur og den store fiskeri- og fangstaktiviteten i området.

Så inneholder forslaget bare en utsettelse av en mulig petroleumsåpning av områdene langs Vesterålen og Senja (på oljespråket Nordland 7 og Troms 2). APs programkomite vil altså ikke slå fast allerede nå at dette området med en kontinentalsokkel så smal som under 2 mil på de mest sårbare områdene, skal holdes utafor oljevirksomheten i framtida. Det betyr at landets største politiske parti, og som søker regjeringsmakt til høsten, skal holde den enorme lokale næringsaktiviteten langs de nære kystområdene på pinebenken i mange år framover. Dette kan svekke satsing på de fornybare ressursene, næringer og bosetting i regionen.

Å sette en definitiv bom for all petroleumsvirksomhet i LoVeSe allerede nå, er i seg sjøl svært viktig. Rødts oppfatning er at dette bare en liten del av et «kompromiss» i forhold til oljevirksomheten i Norskehavet og Barentshavet. Det er ikke mulig å pumpe opp og forbrenne mer enn 20-30% av de allerede kjente forekomstene globalt dersom ikke klimaendringene skal føre til mer enn 2 graders økning. I den sammenheng er det derfor nødvendig å begrense petroleumsvirksomhet også i norske havområder mye mer enn å blokkere for utvinning i LoVeSe. Aps forslag er mye nærmere H/Frp sine standpunkt enn folkets motstand slik meningsmålinger viser og vedtak Lofotkommunene har gjort. Rødt er derimot for at hele den norske oljevirksomheten snarest mulig må konsekvensutredes og slett ikke nye utvinningsområder.

Vi har ingen tro på at AP-ledelsen og programkomiteens forslag skal roe kystfolkets kamp mot oljetrusselen. Rødt kommer til å bidra til at dette bli et hett tema i den kommende valgkampen særlig dersom dette skal bli APs endelig standpunkt.

Christoffer Ellingsen, Rødt Nordland

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leses nå:
Meninger

Alderspensjonistene blir holdt for narr ved hemmelighold

Skal alderspensjonistene bli holdt for narr og ført bak lyset ved at informasjon om beregning av skatter og avgifter av alderspensjon og uføretrygd?

Forventninger til Forsvaret

Endringer i Forsvaret med nedleggelser og opprettelse/styrking av baser får store konsekvenser i Nordland. Av den enkle grunn at fylket er landets mest komplette og varierte forsvarsfylke.

Opprop til regjering og storting:

Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten vår

Øksnes Senterparti ønsker følgende oppropp om marin forsøpling vedtatt i tirsdagens kommunestyremøte.

Grunngitt spørsmål til kommunestyret i Sortland 6.april:

Anleggstrafikk for vindmøllepark

Den siste tiden har det vært to oppslag i media omhandlende vindmølleparken. Begge tar for seg utfordringer når det gjelder trafikk til og fra anleggsområdet i forbindelse med bygging av vindmølleparken på Ånstadblåheia.

Snur om bompenger

I forrige uke støttet Sortland Høyre en uttalelse som åpner for bompengefinansiering av utbedringer i Vesterålsgata. Nå snur de. – Vi ser i ettertid at vi allerede i formannskapsmøtet burde ha omformulert og levert en alternativ høringsuttalelse, og vil derfor sørge for at dette blir gjort til kommunestyret den 6. april, skriver gruppeleder Silvia Ovik i et innlegg på VOL.