Skal vi skyte rovdyrene ?

For de fleste nordlendinger er den såkalte ulvestriden i Hedmark og demonstrasjoner i hovedstaden noe vi kun forholder oss til gjennom media. Men ikke før har protestropene stilnet, så kommer Finnmark Høyre på banen gjennom Laila Davidsen, og uttaler at alle norske rovdyr bør skytes!

Når også Senterpartiets Siv Mossleth for et par uker siden uttalte på NRK at hun har en «nullvisjon» for bjørn i Nordland, ser vi kanskje starten på en rovdyrkamp i Nordland og Nord-Norge?

Uttalelsen er svært bekymringsfull siden Senterpartipolitikeren er leder av rovviltnemnda i Nordland. Rovviltnemndene har som ansvar å sørge for at bestandene av rovvilt opprettholdes på det nivå som Stortinget har fastlagt.

Nemda fikk i 2016 massiv kritikk etter å ha gitt dispensasjon til å trene jakthunder på tre morløse bjørnunger i Junkerdal nasjonalpark i Saltdal. Til tross for at nemnda mottok 27 innspill og klager i saken, fattet nemnda vedtak som sier «man ser ikke at det er kommet nye momenter som gir grunnlag for å gjøre om vedtaket». Nemnda hadde i saksforberedelsene innstilt på å omgjøre vedtaket, med Mossleth fikk presset gjennom sitt syn ved bruk av sin dobbeltstemme i avstemningen. Det kommer også frem av vedtaket at det settes krav om at «hundene som benyttes skal ha gjennomgått aversjonskurs mot rein».

På radio sier Mossleth at hun ikke ønsker bjørn i Nordland. Miljøpartiet De Grønne undrer på om Siv Mossleth ser det som sin oppgave, i egenskap som rovviltnemndas leder å kjøre politisk motkamp for å fjerne rovdyr fra den nordnorske naturen? Er Nordland Senterparti enige med Høyres Laila Davidsen om at alle norske rovdyr bør skytes?  

 

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Toine C. Sannes

Toine C. Sannes

Leses nå:
Meninger

Heltidskultur kan gi flere mannslige sykepleiere

Det å være sykepleier er faglig krevende og utfordrende, samtidig som det gir en spennende og innholdsrik yrkeshverdag, skriver Sonja Mandt.

– Regjeringens forsvarspolitiske fallitt

– Det siste året har forsvarspolitikk vært mye debattert i det politiske landskapet, kanskje mer enn på mange år. Sannheten er at disse debattene er blitt ført på et sviktende grunnlag.

– Tillitsvalgtes rolle som vaktbikkje

Samfunnet stiller tøffere og tøffere krav til arbeidslivet, utdanningsløpet blir stadig lengre, og arbeidsmiljø og betingelser på arbeidsplassene tilspisses for å kunne møte samfunnets krav til effektivitet og utvikling.

– Sandberg må vise respekt for Stortinget

– Styret i Nettverket for fjord- og kystkommuner(NFKK) forventer at fiskeriminister Per Sandberg følger opp og sørger for gjennomføring av vedtaket om å gi kystkommunene inntekter fra eksport av norsk ubearbeidet laks og ørret innen neste sommer.