– Kystfiskerne tillater ikke et kommersielt fiske på raudåta, maten til alt liv i havet

Det er beklagelig og skremmende at Nærings- og fiskeridepartementet nå har godkjent at Fiskeridirektoratet sender ut et forslag til en voldsom økning i raudåtefiske, startfôret til blant annet fisk, fugl og hval.

Dette på tross av at NFD på sine besøk i 2016 har fått klinkende klare svar fra kystflåten på blant annet landsmøtene til Kystfiskarlaget og Nordland Fylkes Fiskarlag.

Føre-var tilnærming?

Kystfiskarlaget avviser på det sterkeste forslaget og stiller spørsmålstegn ved om det er en føre-var tilnærming å øke kvoten fra en ”forskningskvote” på 1500 tonn til en kommersiell kvote på 165 000 tonn. En slik økning vil føre til en voldsom økt aktivitet der man tråler med så fin maskebredde at fiskeegg, larver og andre viktige ”ikke-målbare organismer” stryker med. Er det slik vi skal ta vare på havet vårt?

Raudåtesatsningen er et farlig luftslott

Å tro at det skal bli lønnsom drift på så store kvanta som det legges opp til i forslaget er et luftslott slik vi ser det. Hva annet enn oppdrettsfòr er det man ønsker en så stor økning i kvoten for? Selskaper som har fått høste raudåte til ”helsepiller” har et behov på rundt 1000 tonn for å møte markedets etterspørsel. Selskaper som skal forsøke å fiske de store kvotene vil behøve tilgang på tette konsentrasjoner av raudåte langs kysten for at uttak til oppdrettsfòr skal være lønnsomt. Det er i disse ”lønnsomme” konsentrasjonene at torskelarver finnes. Konsekvensene relatert til avhengigheten torskelarver har til tette raudåtekonsentrasjoner for å overleve er altfor dårlig utredet.

Videre kan man jo tenke seg at alle larver som blir tatt av raudåtetrålere her kunne ha kommet tilbake som flott skrei etter 7 år. At man bagatelliserer et uttak på 165 000 tonn slik det fremkommer i forvaltningsplanen er helt uforståelig. Vi snakker her om startfôret til fisk, fugl, hval, og videre mattilførsel til disse artene.

Sammen står kysten sterkere

Kystfiskarlaget håper vi kan vinne denne kampen sammen med Norges Fiskarlag, Nordland Fylkes Fiskarlag, Fiskarlaget Nord, Miljøorganisasjonene, Norges Småkvalfangerlag, Norsk Ornitologisk Forening og andre. Sammen slår vi et viktig slag for å ta vare på, og beskytte, våre felles fornybare ressurser.

 

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leses nå:
Meninger

– Elektronisk mobbing

I den seneste utgaven av Dagens Medisin har farmasøyten Stein Lyftingsmo satt søkelyset på enda en utilsiktet virkning av at alle lønnslipper fra NAV nå kun kommer i elektronisk form.

Vi skal ta de kriminelle

Som arbeidstaker eller arbeidsgiver i Vesterålen-området skal du vite at regjeringen, i samarbeid med partene i arbeidslivet, har trappet opp kampen mot arbeidslivskriminalitet. Nå innfører vi ekstra tiltak, skriver Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister

Alderspensjonistene blir holdt for narr ved hemmelighold

Skal alderspensjonistene bli holdt for narr og ført bak lyset ved at informasjon om beregning av skatter og avgifter av alderspensjon og uføretrygd?

Forventninger til Forsvaret

Endringer i Forsvaret med nedleggelser og opprettelse/styrking av baser får store konsekvenser i Nordland. Av den enkle grunn at fylket er landets mest komplette og varierte forsvarsfylke.

Opprop til regjering og storting:

Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten vår

Øksnes Senterparti ønsker følgende oppropp om marin forsøpling vedtatt i tirsdagens kommunestyremøte.

Sortland møtte Lofoten i cupen:

Sortland vant 3-1

Forventer store summer fra staten:

Dette er kravet fra Andøy-politikerne

Trond Giske var om bord på hurtigruta da den krasjet:

– Merket at vi fikk et tøft sammenstøt med kaia