Arne Pedersen, leder Norges Kystfiskarlag.
(Foto: Anna Olerud, Natur og Ungdom)

Arne Pedersen, leder Norges Kystfiskarlag. Foto: Anna Olerud, Natur og Ungdom

– Hvem skulle torsketrålpliktene gi forutsigbarhet for?

Norges Kystfiskarlag sier i et innlegg om regjeringens plikt-forslag at det er de aktørene som har brutt forpliktelsene sine som må omstille seg – i stedet for de fiskeriavhengige kystsamfunnene.

Pliktsystemet har fått seg en grundig gjennomgang, men var det nødvendig?

Fiskeriministeren tar til ordet for å slippe alle trålere fri fra pliktene sine mot usle vederlag til kystsamfunn. Det blir fort synlig hvem Sandberg ønsker å gi forutsigbarhet. Det er ikke kystsamfunnene men trålere og Fiskebåt.

Kystfiskarlaget kan forståelig nok ikke stille seg bak fiskeriministerens forslag av flere grunner.

Bagatellisering av et samstemt nord

Fiskeriministeren sier i sin pressemelding at ”enkelte har tatt til ordet for innstramminger”. Kystfiskarlaget, kystfiskere og andre i de berørte områder i nord, burde virkelig føle seg bagatellisert ved en slik uttalelse.

For å hjelpe Sandberg med hukommelsen var det en del flere enn ”enkelte” som sto samlet for å innstramme pliktene. Det var faktisk en klokkeklar røst om dette fra de berørte kystsamfunn og fiskere.

Betenkeligheter rundt juridisk grunnlag

Fiskeriministeren mener at flere av de foreslåtte innstrammingsalternativene, fra en samlet næring og samfunn i nord, er utelukket på bakgrunn av et juridisk grunnlag. Det blir da forvirrende og selvmotsigende at Sandberg mener en kan avkorte (ta) fiskekvoter fra de som skal slippe unna aktivitetsplikten. Dette burde jo tilsi at det juridiske grunnlag er tilstede og at Fiskeriministeren ikke ønsker å ta den politiske belastningen han bør ta, etter en uthuling av pliktene som har foregått ved skiftende regjeringer over lengre tid. Her burde Fiskeriministeren ta tak ovenfor kysten og samfunn i nord, fremfor å peke fingre på lovverk, samt andre med eller motpartifeller.

Fiskeriministeren foreslår kompensasjon for den brutte samfunnskontrakten som tilgodeser kystsamfunnene med en kontantutbetaling som skal gå til «omstillingsformål». Norges Kystfiskarlag mener at de aktørene som har brutt forpliktelsene sine er de som må omstille seg – i stedet for de fiskeriavhengige kystsamfunnene.

Vi må ikke la folket, og de folkevalgte, glemme formålet med torsketrålkvotene den gang de var innført nå som viktige avgjørelser tas.

Formålet var å bringe ferskt råstoff til land.

Arne Pedersen, leder Norges Kystfiskarlag

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leses nå:
Meninger

– Elektronisk mobbing

I den seneste utgaven av Dagens Medisin har farmasøyten Stein Lyftingsmo satt søkelyset på enda en utilsiktet virkning av at alle lønnslipper fra NAV nå kun kommer i elektronisk form.

Vi skal ta de kriminelle

Som arbeidstaker eller arbeidsgiver i Vesterålen-området skal du vite at regjeringen, i samarbeid med partene i arbeidslivet, har trappet opp kampen mot arbeidslivskriminalitet. Nå innfører vi ekstra tiltak, skriver Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister

Alderspensjonistene blir holdt for narr ved hemmelighold

Skal alderspensjonistene bli holdt for narr og ført bak lyset ved at informasjon om beregning av skatter og avgifter av alderspensjon og uføretrygd?

Forventninger til Forsvaret

Endringer i Forsvaret med nedleggelser og opprettelse/styrking av baser får store konsekvenser i Nordland. Av den enkle grunn at fylket er landets mest komplette og varierte forsvarsfylke.

Opprop til regjering og storting:

Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten vår

Øksnes Senterparti ønsker følgende oppropp om marin forsøpling vedtatt i tirsdagens kommunestyremøte.

Sortland møtte Lofoten i cupen:

Sortland vant 3-1

Forventer store summer fra staten:

Dette er kravet fra Andøy-politikerne

Trond Giske var om bord på hurtigruta da den krasjet:

– Merket at vi fikk et tøft sammenstøt med kaia