- Forsvaret er styrket

Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) vil øke forsvarsbudsjettet med 180 milliarder kroner de neste 20 årene. Høyre har snudd den negative utviklingen og gjenoppbygger forsvarsevnen.

NATO er bærebjelken i europeisk sikkerhetspolitikk. USA forblir garantisten for europeisk sikkerhet i overskuelig fremtid. Men det er ingen tvil om at Europa og Norge må ta større ansvar for egen sikkerhet. Derfor vedtok Høyres landsmøte nylig at Norge skal bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på Forsvaret innen 2024.

Enkelte har hevdet at den nye langtidsplanen gjør oss for avhengige av NATO. Det er feil. Uansett hvor mye penger vi bruker på Forsvaret, vil vi aldri fullt ut ivareta vår sikkerhet alene. Til det er vi rett og slett for små. NATOs kollektive sikkerhetsgaranti forutsetter at vi selv har et godt forsvar. Det er av avgjørende betydning for Norge og NATOs sikkerhet at vi er i stand til å hevde vår suverenitet og holde oppsyn med vårt luftrom, og med våre enorme havområder.

Norge er NATO i nord. Norge er NATOs øyne i nord. Vi skal derfor stille med det som NATO trenger i nord.Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gav politikere klar beskjed: Forsvaret ville gå inn i en styrt avvikling dersom ikke forsvarsbevilgningene ble økt betraktelig. Skriften på veggen var krystallklar.

Etter at den nye langtidsplanen ble vedtatt av Stortinget var forsvarssjefens like klar: «Planen er et historisk løft», uttalte forsvarssjefen.

Høyre gjennomfører et taktskifte i forsvarspolitikken etter mange års nedprioritering av Forsvaret. Statens viktigste oppgave er å forsvare landet og beskytte innbyggerne. Norges forsikring er et sterkt nasjonalt forsvar som sammen med NATO kan beskytte landet. Som kjent er det for seint å tegne forsikringen når det brenner.

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leses nå:
Meninger

Natur og Ungdom støtter kystopprøret:

– Havet skal ikke privatiseres

Natur og Ungdom støttar kystfiskarane og kystbefolkninga i Nord-Norge i kampen mot avvikling av pliktene. Det skriver Vilde Gjerde Lied Fiskeripolitisk ansvarleg v/sentralstyret i Natur og Ungdom.

Folkeaksjonen om APs LoVe-vedtak:

– Oljeselskapene vant, fiskerinæringa, turismen og naturen tapte

«Ledelsen i Arbeiderpartiet fikk det som de ville», sto det i ei oppsummering i Aftenposten etter landsmøtevedtaket som åpner for oljeboring, først i Lofoten, så om fire år i Vesterålen og Senja.

Tigger-forbud er en avsporing

– Både politi og forskere er tydelige på at årsaken til tigging er fattigdom, og fattigdom kan ikke forbys med nevneverdig effekt, skriver Håkon Møller, andrekandidat for Miljøpartiet De Grønne i i Nordland.