Flertall for ny avgift på oppdrettsfisk

Havbruksnæringen er kritisk, men kommunene kan se fram til økte inntekter fra en ny avgift på oppdrettsfisk.

Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

Tirsdag fremmet SV forslaget som fikk støtte fra Ap, Sp, Venstre og KrF da næringskomiteen avga sin innstilling. Regjeringspartiene Høyre og Frp motsetter seg den nye avgiften, som ifølge SV vil kunne gi kommunene rundt 400 millioner kroner mer i inntekt hvert år, skriver NRK Finnmark.

– Dette er en viktig seier for norske kystkommuner. Oppdrettsselskapene betaler i dag ingenting for bruk av fellesskapets havområder. Med dette vedtaket må de betale for seg, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Blir vedtaket bekreftet av et samlet Storting, betyr det at en avgift per kilo eksportert ubearbeidet fisk, blir innført fra og med 1.juli neste år. Geir Pollestad, som er leder av Næringskomiteen, legger ikke skjul på at den nye avgiften kan gå ut over inntjeningen i havbruket.

Han understreker at overskuddet i næringen er svært høyt i dag, mens kommunene som legger til rette sitter igjen med en liten fortjeneste. Ifølge politikeren vil mulighetene for større inntekter gjøre det mer attraktivt for kommuner å legge til rette for nye oppdrettsanlegg langs kysten.