Uenighet om lakselus

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen møtte i dag WWF Norge, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver for å diskutere den alvorlige lusesituasjonen på store deler av kysten.
(Foto: Statsministerens kontor )

Foto: Statsministerens kontor

- På dagens møte kom organisasjonene med nyttige innspill om problemet. Vi deler virkelighetsoppfatningen om at situasjonen på kysten er alvorlig og at problemet må løses sa fiskeri- og kystministeren etter møtet.- Min oppgave som statsråd er å gi Mattilsynet de virkemidler de trenger til å løse problemet. Det gjorde vi i august i år. Mattilsynet har forsikret meg om at de har de nødvendige virkemidlene, og at de vil ta dem i bruk. Hva som er riktig tiltak i de ulike områdene, må Mattilsynet som ansvarlig fagorgan selv vurdere i hvert enkelt tilfelle. Tiltakene spenner fra pålegg om avlusing til nedslakting og brakklegging. Det viktigste nå er at alle parter omsetter viljen til å handle mot et felles mål til handling, slik at luseproblemet løses, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Alle de miljøfaglige etatene (Matilsynet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Direktoratet for naturforvaltning og Veterinærinstituttet) advarer mot mer oppdrettsfisk i sjøen, og flere tar nå til ordet for at det er nødvendig med en reduksjon av antallet oppdrettsfisk for å løse luseproblematikken, hevdes det fra WWF.

- Det er en klar dobbeltkommunikasjon fra ministeren her. På den ene siden lover ministeren å håndtere luseproblemet, samtidig som regjeringen på den andre siden tilrettelegger for økt vekst i næringen, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF.

WWF har sendt inn høringsinnspill til fiskeri- og kystdepartementet hvor WWF ber regjeringen og departementet om å stanse tilbudet til oppdrettsnæringen om å øke maksimal tillatt biomasse (MTB) på tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret med fem prosent. Hensyn til miljø og fiskehelse, samt økende behov for villfisk til fiskefôr, gjør det miljømessig uforsvarlig å øke veksten innen lakse- og ørretoppdrett, mener WWF.

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leses nå:
Nyheter

Aktører fra hele landet vil kjøpe Coop Prix-bygget i Bø

Prixbygget på Straume i Bø har ligget ute for salg i knappe tre måneder. Selv om det fortsatt ikke foreligger noe bud, blir interessentene stadig flere.

150 turnere til ungdomsstevne på Melbu i mai

19.-21. mai arrangerer Melbo Turnforening ungdomsturnstevne for ungdom fra 13 år og oppover. Dette er første gang et slikt arrangement arrangeres i Nordland.

– Vil i realiteten bety fritt skolevalg

Politikerne i Øksnes diskuterer om de skal åpne for fritt skolevalg i kommunen, eller om de skal stramme inn kriteriene for skolebytte. Forslaget som ligger på bordet fra rådmannen vil i realiteten innebære fritt skolevalg.

Noen kveiter bør du ikke spise

Det er trygt å spise kveite under 100 kilo, men er de enda større, er det så mye uønskede stoffer at det frarådes å spise fisken.

Sandberg mener Ap er bakstreversk om pliktordningen

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) utfordres av Ap på hvordan man skal sikre arbeidsplasser ved fiskerianlegg i Nord-Norge dersom pliktsystemet skrotes.