Få reinproblemer

Nordland Bonde- og Småbrukarlag ønsker tiltak mot reinbeiting på innmark. I Vesterålen skal imidlertid dette ikke være noe stort problem.
(Foto: Helge Kalseth)

Foto: Helge Kalseth

I en uttalelse fra bonde- og småbrukarlagene i Nordland, Troms og Finnmark heter det blant annet følgende:

Det har de tre siste årene vært et økende problem med ulovlig reinbeiting på innmark i de tre nordligste fylkene. Store reinflokker beiter på eng over lang tid. Mens det tidligere for det meste var et problem relatert til våren, ser vi nå en utvikling hvor reinen beiter på enga hele året. Timoteiløken tråkkes i stykker, med det resultat at avlingene blir sterkt redusert. Nedtråkking av snødekket øker også faren for isbrann. Resultatet er at bøndene får både økte kostnader og merarbeid med fornyelse av enga.

Nå krever småbrukarlagene umiddelbare tiltak. Den omfattende reinbeitinga på innmark må stoppes, og reinen må fjernes fra områder som er vernet mot reinbeiting, heter det i uttalelsen.

Leder Per-Anton Nesjan i Nordland Bonde- og småbrukarlag sier til VOL at han i grunnen tviler på at problemet er særlig stort i Vesterålen, og får støtte av tidligere leder Ann-Christin Theodorsen, som bor i Dverberg.

- Jeg må ta visse forbehold her, men har ikke hørt at ulovlig reinbeiting i Vesterålen er noe problem, sier hun.

Reineier Arild Inga i Sortland mener å ha et godt forhold til lokale bønder.
- Ja, vi mener jo det. Samtidig kan det skje at rein har kommet inn for å beite der den ikke skulle, og det har jeg all mulig forståelse kan irritere. Vi gjør imidlertid det vi klarer for at det ikke skal skje. Problemet er nok atskillig større lengre nord, og kanskje spesielt i enkelte områder i Finnmark.

- Det som kanskje irriterer mest er når reinen kommer inn i hagene til folk. Også det skjønner vi irriterer, og også det er noe vi prøver å unngå, sier Arild Inga.

Et signal om at det er for mye rein i et område er når slaktevekta går ned, og enkelte reineiere i Finnmark tør nesten ikke få slaktet kalvene, nettopp på grunn av dette, hevder Inga. Når vekta er for lav kan det bli problemer med Mattilsynet, påpeker han.

- Men her i Vesterålen har vi den største reinen i Norge. Det burde tyde på at det ikke er for mange av den.

I disse dager kalver dyra, og nå spirer det i marka. Da er det slik at reinen trekker unna bebyggelsen, og det som eventuelt har vært et problem vil da gi seg, konkluderer Arild Inga.

VOL har tidligere skrevet om det enkelte hevder må være for mye rein i sentralt beliggende strøk på Hinnøysiden av Sortlandssundet.

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leses nå:
Nyheter

Politiet etter fire husbranner i Bø siden nyttår:

– Foreløpig ingen grunn til å tro at det er en sammenheng

På fire måneder har fire hus brent ned til grunnen i Bø. Politiet sier at de foreløpig ikke har noen mistanke om at det er en sammenheng mellom noen av brannene.

Snø på Gardermoen skaper forsinkelser og innstilte fly

Østlandet er rammet av snøfall mandag morgen og formiddag. Det skaper forsinkelser i flytrafikken over hele landet.

Søker konsesjon for oppdrett av havsalat

– Andøya best egnet i landet for algeproduksjon

Arctic Seaweed – Aluwini søker nå om konsesjon for å dyrke havsalat på Kvalnes på Andøya. – Andøya er kanskje best egnet i landet for algeproduksjon, heter det i søknaden.

Tar over som leder for torskeklynge

Lisbeth Yttervik Reinholdtsen er ny administrativ leder for bedriftsklyngen Arena Torsk.

Rådmann Ola Morten Teigen:

– Positivt at fylkesmannen koples inn

Rådmann Ola Morten Teigen i Hadsel mener det er positivt at Fylkesmannen i Nordland koples inn i «skolesaken» i Hadsel.