Får friske omstillingsmillioner

Øksnes og Bø får friske omstillingsmillioner fra Nordland fylkeskommune.

Nordland fylkeskommune har nå godkjent handlingsplanen for 2011 for omstillingsarbeidet i kommunene Bø og Øksnes og innvilger tilskudd på 4,5 millioner kroner til gjennomføring av handlingsplanen for omstillingsarbeid. Omstillingsmidlene skal anvendes i henhold til godkjent strategiplan for 2010-2012, samt handlingsplanen for 2011.Nordland Fylkeskommunes andel utgjør 75 % av bevilgningsgrunnlaget som er på 6 millioner kroner.- Omstillingsmidlene skal primært nyttes til utviklingsprosjekter i en tidlig fase og være et supplement til ordinære virkemidler, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen.Nordland fylkeskommune forventer at omstillingsorganisasjonen BØKS AS har et velfungerende operativt organ til å forvalte omstillingsmidlene og at omstillingsprogrammet fokuserer på involvering av næringsliv og befolkning, samt på synliggjøring av framdrift og resultater av arbeidet.Oppnådde resultater bør danne grunnlag for å skape ytterligere kraft i det videre arbeidet for næringsutvikling i kommunene Bø og Øksnes.- Det må igangsettes en prosess for å avklare hvordan kommunene skal ivareta omstillingskompetansen etter at omstillingsperioden er over, sier Knutsen.- Omstillingsarbeidet i Bø og Øksnes kan dokumentere gode resultater i forhold til å nå programmets egenmålsetting om å bidra til å etablere 125 arbeidsplasser i løpet av hele omstillingsperioden. BØKS AS har i stor grad nådd ut til viktige deler av næringslivet og porteføljen viser at prosjekter som har mottatt støtte fra BØKS har utløst betydelige investeringsmidler, sier næringsråden.- BØKS AS må sikre en bred prosess for vurdering av hvordan omstillingsarbeidet skal avsluttes. I en slik prosess, må det også vurderes hvordan man skal ta vare på den opparbeidede kompetansen som er utviklet gjennom omstillingsperioden. Det er viktig at eierkommunene og næringslivet engasjerer seg og involveres grundig i dette arbeidet.- Det skal være godt å bo, leve og arbeide i Bø og Øksnes, sier Knutsen.Bø kommune varsler at de ønsker seg en endring i organisering og drift av omstillingsarbeidet i kommunen. Politisk og administrativ ledelse i kommunen vil ta dette opp med Nordland fylkeskommune. Alle politiske partier i Bø kommune og øvrige eiere skal være med på møtet hvor hensikten er å se på hvordan man kan gjøre Bøks enda bedre, og hvordan jobbe videre når tiden med Bøks er over.

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

(Foto: MP DESIGN)

Foto: MP DESIGN

Leses nå:
Nyheter

Jusprofessor om hemmelighold:

– Regionrådet kan ha opptrådt i strid med loven

«Personalsaken» i Vesterålen Regionråd er fortsatt hemmelig, og onsdag ble det holdt et «hemmelig» møte.

Se video av den uheldige hvalen

Hvalen som strandet og døde i Lødingen var en spermhval.

Slukket gressbrann i Bø

Brannvesenet slukket i ettermiddag en gressbrann i Bø.

Kunstneren bak Mannen fra havet

- Som å komme hjem til en venn

Kunstneren bak den fire meter høye skulpturen Mannen fra Havet i Bø, Kjell Erik Killi Olsen, var fredag tilbake for å se på sitt eget kunstverk for første gang på 15 år.