Får friske omstillingsmillioner

Øksnes og Bø får friske omstillingsmillioner fra Nordland fylkeskommune.

Nordland fylkeskommune har nå godkjent handlingsplanen for 2011 for omstillingsarbeidet i kommunene Bø og Øksnes og innvilger tilskudd på 4,5 millioner kroner til gjennomføring av handlingsplanen for omstillingsarbeid. Omstillingsmidlene skal anvendes i henhold til godkjent strategiplan for 2010-2012, samt handlingsplanen for 2011.Nordland Fylkeskommunes andel utgjør 75 % av bevilgningsgrunnlaget som er på 6 millioner kroner.- Omstillingsmidlene skal primært nyttes til utviklingsprosjekter i en tidlig fase og være et supplement til ordinære virkemidler, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen.Nordland fylkeskommune forventer at omstillingsorganisasjonen BØKS AS har et velfungerende operativt organ til å forvalte omstillingsmidlene og at omstillingsprogrammet fokuserer på involvering av næringsliv og befolkning, samt på synliggjøring av framdrift og resultater av arbeidet.Oppnådde resultater bør danne grunnlag for å skape ytterligere kraft i det videre arbeidet for næringsutvikling i kommunene Bø og Øksnes.- Det må igangsettes en prosess for å avklare hvordan kommunene skal ivareta omstillingskompetansen etter at omstillingsperioden er over, sier Knutsen.- Omstillingsarbeidet i Bø og Øksnes kan dokumentere gode resultater i forhold til å nå programmets egenmålsetting om å bidra til å etablere 125 arbeidsplasser i løpet av hele omstillingsperioden. BØKS AS har i stor grad nådd ut til viktige deler av næringslivet og porteføljen viser at prosjekter som har mottatt støtte fra BØKS har utløst betydelige investeringsmidler, sier næringsråden.- BØKS AS må sikre en bred prosess for vurdering av hvordan omstillingsarbeidet skal avsluttes. I en slik prosess, må det også vurderes hvordan man skal ta vare på den opparbeidede kompetansen som er utviklet gjennom omstillingsperioden. Det er viktig at eierkommunene og næringslivet engasjerer seg og involveres grundig i dette arbeidet.- Det skal være godt å bo, leve og arbeide i Bø og Øksnes, sier Knutsen.Bø kommune varsler at de ønsker seg en endring i organisering og drift av omstillingsarbeidet i kommunen. Politisk og administrativ ledelse i kommunen vil ta dette opp med Nordland fylkeskommune. Alle politiske partier i Bø kommune og øvrige eiere skal være med på møtet hvor hensikten er å se på hvordan man kan gjøre Bøks enda bedre, og hvordan jobbe videre når tiden med Bøks er over.

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

(Foto: MP DESIGN)

Foto: MP DESIGN

Leses nå:
Nyheter

Politiet etter fire husbranner i Bø siden nyttår:

– Foreløpig ingen grunn til å tro at det er en sammenheng

På fire måneder har fire hus brent ned til grunnen i Bø. Politiet sier at de foreløpig ikke har noen mistanke om at det er en sammenheng mellom noen av brannene.

Snø på Gardermoen skaper forsinkelser og innstilte fly

Østlandet er rammet av snøfall mandag morgen og formiddag. Det skaper forsinkelser i flytrafikken over hele landet.

Søker konsesjon for oppdrett av havsalat

– Andøya best egnet i landet for algeproduksjon

Arctic Seaweed – Aluwini søker nå om konsesjon for å dyrke havsalat på Kvalnes på Andøya. – Andøya er kanskje best egnet i landet for algeproduksjon, heter det i søknaden.

Tar over som leder for torskeklynge

Lisbeth Yttervik Reinholdtsen er ny administrativ leder for bedriftsklyngen Arena Torsk.

Rådmann Ola Morten Teigen:

– Positivt at fylkesmannen koples inn

Rådmann Ola Morten Teigen i Hadsel mener det er positivt at Fylkesmannen i Nordland koples inn i «skolesaken» i Hadsel.