Siste nytt

Søker midler for å bygge vennebenk

Strengelvåg skole søker Øksnes kommune om tilskudd på 7.000 kroner til å bygge en vennebenk.

- Fartøyer og seilingsdøgn viktiger enn baser

Generalinspektøren for Sjøforsvaret (GIS), kontreadmiral Lars Saunes, skriver i en kronikk at det ikke er tilstedeværelsen av en ledelse i nord som er viktig, men fartøy med mange nok seilingsdøgn.

Myre Fiskemottak vil huse arbeidere i brakkerigg

Myre Fiskemottak AS søker Øksnes Havnevesen KF om tillatelse til å sette opp en midlertidig brakkerigg for 18 personer på Kartneset i Myre.

Igang med ordinære ruter

Etter kansellering tidligere på dagen, er man igjen igang med ordinære ruter på sambandet Bognes-Lødingen.