Krever rekrutteringskvoter

Fylkestinget bekymret for fiskeryrket.

At antall fiskere i Nordland er halvert siden 1990, samtidig som gjennomsnittsalderen har gått betraktelig opp, bekymrer fylkespolitikerne i Nordland. Et enstemmig fylkesting ber regjeringen om rekrutteringskvoter til yngre fiskere som ønsker å etablere seg som fiskebåteiere.

- Det er bekymringsfullt at over halvparten av fartøyeiere med ordinære torskekvoter med fartøy under 15 meter er over 50 år, og det forventes om relativ kort tid store generasjonsskifter i kystflåten. Det kreves derfor strakstiltak for å legge til rette for rekruttering av unge fartøyeiere, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen i en pressemelding.

Fylkestinget ber også regjeringen bevilge tilstrekkelig med midler til etableringsstipend til yngre fiskere, for å styrke egenkapitalen til finansiering av kystfiskefartøy med kvoter. Stipendet mener de bør forvaltes av Innovasjon Norge.

- Fylkesrådet vil også utrede andre relevante tiltak som kan legge bedre til rette for rekruttering av yngre fiskere, sier Knutsen i pressemeldingen.

- Fylkesrådet har bedt Fiskeri- og kystdepartementet om å foreta en grundig evaluering av rekrutteringskvoteordningen slik den har blitt gjennomført de siste årene. En slik evaluering er svært viktig for at ordningen skal være treffsikker i forhold til målgruppen yngre fiskere, avslutter Knutsen.


Mer å lese på vol.no:

 
VOL oppfordrer leserne til debatt! Du kan kommentere med din bruker på Disqus, facebook og andre sosiale medier, eller som gjestebruker.

VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Vi har ytringsfrihet, men ingen ytringsplikt. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir ikke godkjent. Det samme gjelder svært usaklige innlegg.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

comments powered by Disqus

Sortland møter Tromsdalen i cupen: