Ingen promille i Vesterålsgata

Politiet gjennomførte mandag en promillekontroll på Sortland.
Politiloggen

78 bilister ble kontrollert i kontrollen. Ingen av de som blåste fikk utslag for promille.