- Lave becquerelverdier i Sortland

– Vi vil ikke gjøre nye målinger nå, sier eiendomsavdelingen i Sortland etter radonsaken i Hadsel ble avslørt.

Radon er en radioaktiv gass som i verste fall kan føre til lungekreft. I 2014 mottok Hadsel kommune målinger som avslørte høye radonfunn i flere undervisningsrom på skoler i Melbu og Stokmarknes. Vesteraalens Avis kunne forrige fredag avsløre at elever, foreldre, lærere og politikere ikke ble orientert om saken.

Hadsel-ordfører Siv Aasvik ba om en snarlig gjennomgang av innemiljøet ved skolene i kommunen. Men hvordan er tilstanden på skolene i Sortland? Er det foretatt kontroll de siste årene, og hva har i så fall resultatene vist?

Målinger i 2013

Ifølge Odd Lydersen, eiendomsforvalter og rådgiver ved Sortland Kommune Eiendom, ble siste radonmålinger ved skolene gjort i 2013.

– Sortland kommune gjennomfører radon-målinger i samsvar med pålegg fra Statens strålevern. Siste målinger var i 2001 og 2013.

– Hva har resultatene vist?

– Resultatene viser at i rom beregnet for såkalt varig opphold i kommunale bygg ikke overstiger målingene kravene for å iverksette tiltak.

– Hvordan er rutinene generelt for radonmålinger ved skolene og barnehagene i Sortland?

– Ved pålegg fra Statens strålevern eller mistanke om forhøyde Bq-verdier gjennomfører vi målinger over en periode på 2-3 måneder ved utlegging av sporfilmer. Sporfilmene sendes til analyse på godkjent laboratorium, og kontrolleres av godkjent firma.

– Vil Sortland kommune gjøre noe spesielt etter avsløringene fra Hadsel?

– Vi har hatt relativt ferske radonmålinger i våre kommunale bygg og vil ikke iverksette nye målinger i denne omgangen.

Med i prøveprosjekt

Fra og med 1. januar 2014 bestemte Statens strålevern at alle kommunale bygg beregnet for såkalt varig opphold skal gjennomføre radonmålinger med dokumentasjon.

– Sortland kommune Eiendom gjennomførte i egen regi radonmålinger med sporfilm første halvår i 2013, sier Lydersen.

Målingene ble gjennomført av Mosjø-selskapet Radon 222. Målingene ble også gjennomført i «ekstreme» rom, det vil si el-inntak, krypkjeller og tele-inntak, og sporfilmene ble sendt til analyse hos MRM Konsult AB i Luleå i Sverige.

– Konklusjonen fra firmaet Radon 222 ved undersøkelsen i 2013 er at det i Sortland kommune er gjennomgående lave bequerelverdier.

Lave verdier

Sortland kommune var i 2013 også med i et prøveprosjekt hvor Statens strålevern har gjennomført elektronisk langtidsmålinger i et utvalg av skoler og barnehager i Norge. Fra Sortland var to skoler (Strand og Sigerfjord) og to barnehager (Vestmarka og Sigerfjord) med i undersøkelsen.

– Resultatene fra målingene viser at i rom for varig opphold overstiger vi ikke kravene for å måtte iverksette tiltak. Siden radon kan transporteres langs kabler og vann- og kloakkrør i grunnen, hadde vi forhøyede verdier i tilknytning til noen av disse, men ikke i rom for varig opphold, sier Lydersen.

Konklusjonen fra Statens strålevern på undersøkelsen tilbake i 2001 er at «hele Sortland kommune klassifiseres som et område med lav sannsynlighet for forhøyde radonkonsentrasjoner i boliger, siden alle resultatene ligger under 200 Bq/m3».

Årlige befaringer

Bygninger som prosjekteres i dag, utføres med radonforebyggende tiltak, slik at innstrømming av radon fra grunnen begrenses. Radonkonsentrasjonen i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

– Sortland kommune Eiendom gjennomfører årlige tilstandsbefaringer i kommunale bygg, sier Odd Lydersen.

Ved disse befaringene blir Statens stråleverns krav til radonkonsentrasjon sjekket mot siste måling av Bq/m3 i såkalte rom for varig opphold i kommunale bygg.

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leses nå:
Sortland

Utforkjøring på Strand:

Kan ha fått et illebefinnende

En eldre person undersøkes av helsepersonell etter en utforkjøring på Strand tett før klokken 11 lørdag.

Mann anmeldt for kroppskrenkelse

En mann er anmeldt for kroppskrenkelse.

Ny arealplan klar for behandling i kommunestyret

Kommuneplanleggerne i Sortland kommune har jobbet med planen siden 2014.

Uteområdene i sortlandsskolene:

Slik skal den halve millionen prioriteres

Rådmannen i Sortland vil bruke 200.000 kroner på innkjøp av nye lekeapparater til skolene på Holand og Holmstad.