Formannskapet var torsdag på befaring i Sigerfjord, der teknisk sjef Torgeir Tobiassen viste hvor det kan bli gang- og sykkelvei.
(Foto: Gaute Bergsli)

Formannskapet var torsdag på befaring i Sigerfjord, der teknisk sjef Torgeir Tobiassen viste hvor det kan bli gang- og sykkelvei. Foto: Gaute Bergsli

Nå legges veien ut på høring

Kommunen vil legge planen for gang- og sykkelveien fra Rv85 til Sigerfjord skole ut til offentlig ettersyn.

Det legges frem to ulike forslag til løsning. Begge innebærer sammenhengende gang- og sykkelvei fra riksveien.

To alternativ

I alternativ 1 går veien til krysset Langbakkveien, og deretter nærføring med fortau frem til skolen.

I alternativ 2 går gang- og sykkelveien frem til og over Kjerringneselva, og deretter nærføring med fortau frem til skolen. Konsulentselskapet Rambøll anbefaler førstnevnte alternativ.

Til offentlig ettersyn

Tiltaket er forankret i trafikksikkerhetsplanen.

Formannskapet gikk torsdag inn for å sende de to alternativene, med planforslag, ut til offentlig ettersyn, slik administrasjonen anbefalte.

Rødt støttet innstillingen, med tilleggsforslag om at belysning langs hele traseen skal være på plass før prosjektet er fullført, og at det skal skiltes med fotgjengerovergang der gang- og sykkelveien bytter side av veien.

– Må tenke trafikksikkerhet

Varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp) vil gå for alternativ 1.

– Noen får beskåret sine eiendommer i større eller mindre grad, men det er dessverre slik det må bli om man skal få til en gang- og sykkelvei i Sigerfjord. I en samfunnsmessige vurdering vil jeg gå for alternativ 1. Det går på trafikksikkerheten, at gang- og sykkelveien er atskilt fra veien i motsetning til fortau. Det er å foretrekke.

Innstillinga, med tillegget fra rødt, ble enstemmig vedtatt.

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leses nå:
SortlandsAvisa

Fredsaktivisten som nekter å pensjonere seg

Jo da, Ingeborg Breines (71) kan finne på å legge seg på sofaen og lese en roman, men ikke så lenge av gangen. Til det er hun for opptatt av å få verden på rett kjøl.

– Blåbyhallen skal bli vårt fort

Ingen klarte å ta med seg tre poeng fra Sortland i fjorårets serie. Når laget møter Skjervøy i sesongens første hjemmekamp, er det med klare ambisjoner om å fortsette der de slapp i fjor.

Handler for mest i Sortland og Øksnes

Kun tolv kommuner i Norge har større omsetning i detaljhandelen per innbygger enn Sortland. I Vesterålen handles det nest mest i Øksnes.

Gir 40.000 kroner i støtte til blåbybok

Administrasjonen ville at formannskapet i Sortland avslo søknad om tilskudd til å lage bok om Blåbyprosjektet og kunstneren Bjørn Elvenes. Ordføreren foreslo imidlertid å gi 40.000 kroner av ordførerkontoen, noe som ble enstemmig vedtatt.

Frydenlund Strand fikk dispensasjon fra byplanen

Formannskapet innvilget torsdag dispensasjon til Frydenlund Strand-utbyggerne.