Tema

onsdag 01.11 2017

Krever lovlighetskontroll av hurtigbåt-vedtak

May Valle (Venstre), Bent Bakkan (MDG), Dagfinn Olsen (FrP) og Kai H. Henriksen (Høyre) krever lovlighetskontroll av Hurtigbåt- og fergevedtaket i fylkestinget forrige måned.

tirsdag 24.10 2017

Bevilger ekstra til veivedlikehold:

– Brøytemannskap har meldt at de ikke kan utføre brøyting på veien med dagens standard

Kommunestyret i Øksnes bevilget tirsdag 200.000 kroner ekstra til sommervedlikehold av kommunale veier i 2017.

tirsdag 17.10 2017

Hva skjer med sammenkoblingen av Bjørklundveien og Vesterveien?

Siden 1970-tallet har det vært planer om å knytte sammen hovedveiene til Vestmarka, men det er ikke sikkert arbeidet starter i år heller.

fredag 13.10 2017

Flere flyr FlyViking

Selskapet skal opprette nye ruter.

onsdag 11.10 2017

Fylkestinget vedtok å legge ned Smines som anløpssted og redusere ruta Melbu-Fiskebøl

I tillegg vurderes det om Skjellfjord kai skal legges ned som anløpssted.

fredag 29.09 2017

– Vi må tørre å si at vi vil ha jernbane til Vesterålen

Vesterålen regionråd vil løfte utfordringer med samferdsel og sjømatnæring på topp i møte med fylkesrådet 25. oktober. – Vi bør nå begynne å jobbe strategisk for å få jernbane til Vesterålen, sier Sture Pedersen.

mandag 25.09 2017

Skal velge ny veitrasé til Vornes:

– Ikke mulig å si om det ene alternativet vil være rimeligere enn det andre

Eksterne konsulenter i COWI mener det er lite penger å spare på å utbedre dagens vei fra Myre til Vornes, sammenlignet med ny veitrasé langs sjøen.

tirsdag 19.09 2017

Norge skal møte Russland om overflygingsavtale

Norwegian vil ha direkteruter mellom Norge og Tokyo, men en gammel avtale mellom de skandinaviske landene og Russland setter en stopper.

fredag 08.09 2017

Kjell-Børge Freiberg:

– Må jobbes for tunnel gjennom Kåringen til Lødingen

Stortingskandidat Kjell-Børge Freiberg (Frp) mener en tunnel gjennom Kåringen er neste steg på veikabalen i regionen.

mandag 04.09 2017

Nato-kaia kan havne i retten

Staten har saksøkt fem parter, deriblant to forsikringsselskaper etter at Nato-kaia på Andenes ble påført skade i 2014. Saken handler om rundt fem millioner kroner.

Veikassa er bunnskrapt

Mange kommunale veier i Øksnes skriker etter vedlikehold, men kommunen har ikke mer veipenger igjen.

torsdag 31.08 2017

Tunnelkostnadene ennå ikke beregnet

Bru over Hadselfjorden vil koste minst 15 milliarder kroner

En bru over Hadselfjorden vil koste minst 15 milliarder kroner.

Blir det tunnel?

Diskuterer Hadselfjorden i dag

Fagetater og politikere diskuterer fremtidig kryssing av Hadselfjorden.

torsdag 24.08 2017

Starter opp planarbeidet for Strandskog næringsområde

Kommunen vil sikre adkomst fra offentlig vei for samtlige eiendommer i området.

onsdag 23.08 2017

Kaismell skyldes menneskelig svikt

– Menneskelig svikt var hovedårsaken til at hurtigruteskipet «Trollfjord» traff kaia i Risøyhamn, sier Rune Thomas Ege i Hurtigruten AS.

mandag 14.08 2017

Norwegian:

Flyr til jul også i år

Norwegian flyr mellom Andenes og Oslo til jul også i år.

fredag 28.07 2017

Over 300 innstilte Widerøe-avganger i juli

Flyselskapet Widerøe har på grunn av bemanningsmangel innstilt 342 avganger så langt i juli. Det er flere enn selskapet hadde varslet på forhånd.

fredag 21.07 2017

Halvannen times ventetid i Lødingen

C-ruta mellom Lødingen og Bognes er kansellert ut dagen.

torsdag 20.07 2017

Håloglandsveien:

– Tilsvarer åtte nye sykehus på Stokmarknes

– Dette blir et svært prosjekt. Alle som husker ringvirkningene av å bygge nytt sykehus på Stokmarknes vet hva jeg snakker om. Hålogalandsveien tilsvarer åtte nye sykehus.

Hålogalandsveien:

Bjørkmo er svært fornøyd

Sortlandsordfører er svært positiv til den statlige reguleringsplanen.

Hålogalandsveien:

Ferdig med reguleringsplanen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet varsler at reguleringsplanen for Hålogalandsveien er klar.

tirsdag 18.07 2017

Etterlyser engasjement for Hadselfjordtunnel

Kjell-Børge Freiberg skulle ønske lofotingene og vesterålingene viste mer engasjement for hadselfjordutredninga.

mandag 10.07 2017

Opp på Skagen, ned på Andøya

Det var flere som reiste med fly til og fra Stokmarknes, men færre som reiste til og fra Andøya, sammenlignet med juni i fjor.

onsdag 21.06 2017

– En god transportplan for Nordland er vedtatt

tirsdag 06.06 2017

Transportplan går 179 milliarder i minus

Flere økonomer reagerer på at politikerne satser på ulønnsomme transportprosjekter. Totalt går Nasjonal transportplan i minus med 179 milliarder kroner.

fredag 02.06 2017

– Siktkravene er huseiers ansvar

Statens vegvesen har forståelse for situasjonen til Bodil Kokvik, men understreker at kravene ufravikelige.

Bodil vil sette ned fartsgrensen på fylkesveien for å få bedre sikt

Bodil Kokvik frykter at mangelfull sikt kan føre til en ulykke når hun eller eller andre skal kjøre ut av avkjørselen hennes på Haugen i Bø. Vegvesenet sier det er uaktuelt å etterkomme ønsket hennes.

torsdag 18.05 2017

Veien fra Frøskeland til Myre:

– Høyere prioritet med bompengeløsning?

Kommunalsjef teknisk i Øksnes mener innbyggere og næringsliv ikke bør ha for store forhåpninger om penger til større tiltak på veien mellom Frøskeland og Myre. Med mindre man er villig til å innføre bompenger?

tirsdag 16.05 2017

Privatisering kan være løsning, mener kommunalsjefen:

– Vi må tenke kreativt rundt Nyksundveien

Kommunalsjef teknisk i Øksnes mener en løsning for Nyksundveien kan være privatisering.

mandag 08.05 2017
4

Fylkesveien mellom Myre og Alsvåg:

Den nylig asfalterte veien sprekker

Strekningen ble asfaltert for under tre år siden. Nå er det dype sprekker i veiskuldra langs store deler av fylkesveien mellom Myre og Alsvåg. – Vi skulle ønske at vi hadde penger til å gjøre et skikkelig forarbeid, sier Mange Berg i Statens vegvesen.

torsdag 13.04 2017

Jobbet på Fiskebølferga i 48 år

Fiskebøl-sambandet fyller 50 år i år. Ove Abelsen forteller om sitt liv over Hadselfjorden.

onsdag 12.04 2017

Statens vegvesen:

Gir ny innsigelse på kommuneplanens arealdel til Sortland kommune

I forslag til kommuneplanens arealdel for Sortland legges det opp til boligbygging i ytterkantene av kommunen. Dette vil potensielt gi store og kostbare trafikale utfordringer og er i strid med nasjonale retningslinjer for arealplanlegging.

onsdag 05.04 2017

Her blir det asfaltert i Øksnes

Hvilke kommunale veier i Øksnes blir utbedret i 2017? Her er lista.

tirsdag 04.04 2017
3

Høy vannstand skaper utfordringer

Den store nedbørsmengden har skapt en del utfordringer for veiene i Bø tirsdag.

mandag 03.04 2017

Ny vei til Vornes og Sandvikdalen trekker ut i tid:

Vil se på mulighetene for å utbedre gammelveien

Det skal bygges ny adkomstvei til Vornes og Sandvikbakken i Øksnes. Til tross for at det tidligere har vært konkludert som lite hensiktsmessig, har Hovedutvalg teknisk nå bedt om at administrasjonen skal utrede muligheten for å utbedre gammelveien, i stedet for å lage ny trasé via Torstein Reinholdtsens vei.

fredag 31.03 2017

Sjekk hva kollegene til Lillian i vegvesenet gjorde da hun fylte 60 år

I forbindelse med at Lillian Håkstad, som er ansatt i Statens vegvesen, nylig rundtet 60, var det noen kolleger som ønsker å markere det på uvanlig vis. Hun ble storvegs overrasket da hun kom hjem fra jobb og så to skilt henge på hver sin side av ytterdøren.

tirsdag 28.03 2017

– Ryggedalstunnelen er høyt prioritert

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Geir Jørgensen, er uenig i at Ryggedalstunnelen er trafikkfarlig og mener den er bedre enn sitt rykte. Samtidig presiserer han at tunnelen etter hvert skal rustes opp for flere titall millioner kroner.

fredag 24.03 2017

Frykter at gangveien ikke kan fullføres før om flere år

Forsinkelser i bru-prosjektet over Storelva i Sørvågen, gjør at også ferdigstillelse av gangveien fra elva til Laksraet drar ut i tid.

onsdag 22.03 2017

Innfartsveien blir ikke prioritert med det første:

– Det er ingen god vei å gå langs

Innfartsveien til Myre havn brukes årlig av et enormt antall vogntog. Også myke trafikanter bruker veien, til tross for at den ikke er tilrettelagt for det. Det vil den heller ikke bli med det første.

torsdag 23.02 2017

– Hvor blir det av gang og sykkelstien?

Nå er bygda lei av å vente på at gang og sykkelveien skal bli ferdig.

fredag 03.02 2017

Frp-enighet om Leknes

– Tror det vil styrke Hadselsand

Frp-lagene i Hadsel, Vågan og Vestvågøy ber om utbygging av flyplassen på Leknes. – Jeg tror dette vil styrke muligheten for Hadselsand, sier  Camilla Skog Rodal i Hadsel Fremskrittsparti (Frp).

onsdag 01.02 2017

– Nye kart gir nye løsninger

tirsdag 31.01 2017

Kutter i en rekke bussruter

Disse endringene skjer i bussrutene i Vesterålen nå:

Behandler nye Stokmarknes sentrum

Denne uka tar komite for utvikling og deretter formannskapet stilling til miljøgata i Stokmarknes.

mandag 30.01 2017

Fyrte av siste salven på Bjarkøyforbindelsen

Mandag formiddag gikk den siste salven på 252 kg av på Bjarkøyforbindelsen.

Nytt ferje og hurtigbåtkart på høring

Mandag fikk fylkesrådet overlevert forslaget til nytt hurtigrute og ferjekart. Her står det blant annet at man vil redusere åpningstid på kveld på ferjesambandet Melbu-Fiskebøl.

torsdag 26.01 2017

Fergesamband:

Tekniske problemer fører til innstilling

Kansellert inntil videre.

onsdag 25.01 2017

Vindmåling ved Hadselfjorden

Hadsel Havn setter opp vindmålere på Melbu og Fiskebøl.

tirsdag 17.01 2017

Fylkesråd for Samferdsel Willfred Nordlund:

Nærmer seg ilandføring av fergekortet

Fra 23. januar kan det nasjonale ferjekortet brukes på fire nye samband i Nordland.

mandag 09.01 2017

E10 over Bjørnfjell er oftest stengt

Ingen andre veier i nord er så ofte stengt som E10 over Bjørnfjell.