Tema

fredag 09.02 2018

Dårligst av 31 målte kommuner:

Sortland verst i klassen på å la utskrivingsklare ligge igjen på sykehuset

Sortland hadde hele 553 såkalte overliggerdøgn i fjor. Det er desidert høyest av kommunene tilknyttet Nordlandssykehuset.

torsdag 01.02 2018

Torgeir Tobiassen: – Nå kan jeg gjøre det jeg virkelig ønsker

Avviser at konflikt er grunnen til Tobiassens avgang

Selv om flere i teknisk etat i Sortland oppgir at det er ledelsesutfordringer i etaten i en ny rapport, avviser både teknisk kommunalsjef Torgeir Tobiassen og tillitsvalgte at det ligger noen konkret konflikt eller varslinger bak Tobiassens avgang.

Tjønsø fikk 15.000 til Kenya-tur

Rune Tjønsø fikk innvilget et tilskudd på 15.000 kroner av formannskapet torsdag. Pengene skal brukes på studietur til Kenya.

Kringelen-drift erklært ulovlig - politikerne uenige

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som var settefylkesmann for Kringelen-konflikten, mente Kringelen-masseuttaket har drevet ulovlig siden 2005. På formannskapet torsdag valgte politikerne å gi tilatelse til videre drift.

Torgeir Tobiassen slutter som teknisk sjef

Torgeir Tobiassen slutter som teknisk sjef i Sortland kommune. Formannskapet ble orientert torsdag.

tirsdag 30.01 2018

Kommuneadvokaten om Runne Kvannlis inhabilitet:

– Dette var et tvilstilfelle

Kommuneadvokat Knut Erik Marthinussen Harjang mener Kvannli er inhabil etter en «totalvurdering av hele situasjonen slik det framstår nå». Reinskinnene fra Inga og felles partimedlemskap ble ikke tillagt vekt.

Næringslivet på parkeringsmøte:

– Dette er ikke snikinnføring av parkeringsgebyr

Både kommunen og næringslivet ønsker en ordning med tre timers gratis parkering utenfor kjøpesentre og næringsbygg. Det skal fremdeles være langtidsparkering, men lenger unna.

søndag 14.01 2018

Reagerer på kommunalt «røykeforbud» på sin tomt

Kommunen ønsker ikke å ta over Rød- og Kvitbrygga, men frisk luft-sonene utenfor Kulturfabrikken gjelder også deres uteområder. Det reagerer Geir Abel Ellingsen på.

torsdag 11.01 2018

Kommunen vurderer permanent dispensasjon:

Statens Vegvesen advarer kommunen mot ny Coop-dispensasjon

Konflikten om veien ut fra Coop-tomta på Strandskogjordet blusser opp igjen. Utbygger ønsker ny dispensasjon, mens Staten Vegvesen vurderer å klage om kommunen gjør dispensasjonen permanent.

fredag 22.12 2017

Bård Starheim lei det han kaller dårlig brøyting i Sortland:

– En skam at kommunen står og forsvarer brøytinga

Bård Starheim er lei det han mener er altfor dårlig brøyting på veiene opp til Verkstedveien, hvor han bor. Kommunen svarer at de har fått flere klager på brøytinga i kommunen i år, og vil gjøre kravene til brøyting til en politisk sak.

Entreprenør Marvin Hansen:

– Beklagelig at det er misnøye, men vi får ikke lov å brøyte før det er 10 centimeter snø

Marvin Hansen kjenner seg ikke igjen i kritikken på brøytinga og fastholder at hans selskap har brøytet etter kontrakten.

mandag 18.12 2017

Fylket spytter inn én million for å gjøre Sortland til «den rause storesøstra»

Sortland vil utvikle seg som regionsenter, og dra i gang et samarbeid hvor både politikere, næringslivet og frivillige fra hele regionen kan bidra. Hva det innebærer, er foreløpig litt i det blå.

søndag 17.12 2017

Debatt:

Sortland kommune - brolagt med gode intensjoner?

Uteområdene ved Kulturfabrikken er blitt en prinsipielt viktig sak som jeg forventet hadde blitt løftet opp til politisk vurdering før jul, fremfor å forbli en ren administrativ sak.

lørdag 16.12 2017

Fant ulovlige leiligheter i Sortland sentrum

På en befaring i november oppdaget kommunen ulovlige leiligheter i et forretningsbygg i Sortland sentrum.

fredag 15.12 2017

Avvik etter branntilsyn ved skoler

Sortland kommune endrer rutinene etter brann-avvik på to skoler

Etter branntilsyn ved to skoler på Sortland er tilsynsmyndighetene av den oppfatning at avviket er et systematisk avvik i kommunalenhet oppvekst. Kommunen er i gang med å endre rutiner.

torsdag 14.12 2017

Vedtok gjenåpning av demensplassene på Håløygtunet

Slik det ble varslet i formannskapet 30. november, gikk kommunestyret inn for å gjenåpne seks demensplasser på Håløygtunet neste år – selv om lokalene er dårlig egna. Det skjedde ikke uten krangel om hvem som har skylda for manglende demensressurser.

Sortlandsbudsjettet vedtatt etter intens debatt

Etter noen timers debatt torsdag, ble sortlandsbudsjettet vedtatt. Posisjonens budsjettforslag ble vedtatt.

Ingen kan svare på hvor det skal kuttes i sortlandsbudsjettet

Posisjonen ligger an til å få gjennom sitt budsjett for Sortland, som de varslet på formannskapsmøtet 30. november. Likevel haglet det med kritikk - også fra posisjonspartier.

Fylkesmannen: – Planen er ugyldig

Nytt bråk om arealplanen på kommunestyremøtet

Fylkesmannen har informert Sortland kommune om at de ikke anser arealplanen deres for å være rettskraftig. En redegjørelse om dette fikk arealplankonflikten til å blusse opp igjen i Sortland kommunestyre.

mandag 11.12 2017

Norsk Forbund for Utviklingshemmede:

Bekymra for sparekniven i omsorgsboligene

lørdag 02.12 2017

Gratisordning i barnehagen ukjent for mange familier med lav inntekt

60 prosent av lavinntektsfamiliene med barn i barnehage kjenner ikke til ordningen med gratis kjernetid. For mange er også redusert foreldrebetaling ukjent.

fredag 01.12 2017

Frist for brannstasjonanbud gikk ut i dag

Fredag kl. 12 gikk fristen for å levere anbud for bygging av ny brannstasjon i Sortland ut. Kommunen kan ikke si noe om antall anbudsgivere.

Høyre vil ha ny svømmehall med varmebasseng

I sitt alternative budsjett, kommer Høyre til å foreslå å utrede ny svømmehall i tilknytning til Kulturfabrikken.

onsdag 22.11 2017

– Livet mitt blir ødelagt om jeg sendes ut

Safi Sharafzai (17) er en av de afghanske mindreårige asylsøkerne som har fått midlertidig opphold. Han håper på å få bli og å kunne få moren og brødrene til Norge - helst et sted uten mørketid.

søndag 05.11 2017

Kommunen inviterer til «dugnad»

Vil gjøre Sortland mer demensvennlig

torsdag 02.11 2017

Kommunen sier nei til å kjøpe Statoil-tomt

Fullt gjennomslag for Høyre, Frp og SV om arealplan

onsdag 01.11 2017

Jubler over Høyre-forslag om sykkelvei

tirsdag 31.10 2017

Formannskapet vil nekte Are drift fra januar til mai

– Blir nødt til å legge ned om kommunen vedtar dette

mandag 30.10 2017

Vil overføre plansaker - eller legge ned utvalgene

mandag 23.10 2017

– Vi har ikke fått kritikk, bare positive tilbakemeldinger

Da man i Svolvær innførte to timers gratis parkering og deretter parkeringsavgift, kom det bare positive tilbakemeldinger til kommunen.

torsdag 12.10 2017

– Gatelysene har vært mørke i fem år. Nok er nok!

Beboer i Blokken reagerer på at Gårsøyveien har vært mørklagt i flere år. Kommunen sier gatelysene blir ordnet innen kort tid.

mandag 02.10 2017

– En omorganisering kan gi flere folkevalgte en bedre forståelse

Driftsutvalget skal torsdag behandle saken om sin egen fremtid.

torsdag 28.09 2017

Krangler om arealer ved Kvitbrygga og Rødbrygga:

Truer med søksmål om kommunen ikke snur

– At kommunen først tar i bruk arealene, for så å påstå at man ikke er forpliktet til å betale for de samme arealer, er det faktisk vanskelig å finne passende ord for å karakterisere, skriver advokat Oddmund Enoksen på vegne av GAE AS.

onsdag 27.09 2017

Deler av Steiroveien stenges i nesten en måned

Steiroveien mellom Øvermarka og Elvebakken på Sortland skal rehabiliteres.

tirsdag 26.09 2017

Sortlendingen som lever av styreverv

For to år siden bestemte Svein Erik Nicolaysen (54) seg for å satse på styrearbeid. I dag er han styreleder i Reno-Vest, Havna Service AS, Kulturfabrikken Eiendom AS og flere andre store selskaper.

søndag 24.09 2017

Dette håper friidrettsklubben å få til idrettsparken

Ny idrettsplan skal vedtas neste år.

lørdag 16.09 2017

Arbeidstilsynet truer brannvesenet med tvangsmulkt – dette svarer brannsjefen

Brannvesenet i Sortland har fått frist til oktober med å rette opp i mangler etter tilsyn fra Arbeidstilsynet. Ifølge brannsjefen blir manglene løst innen fristen.

tirsdag 05.09 2017

Takarbeidet på Sortland rådhus kan vare helt frem til jul

Arbeidet startet mandag i forrige uke, melder kommunen.

torsdag 24.08 2017

Ny entreprenør tar over arbeidet ved Sigerfjord skole

Administrasjonen fikk kritikk for at uteområdet ikke var klart ved skolestart.

Damevakueringen i juni:

– Ingen tenkte på å ta kontakt med NVE i forbindelse med arbeidet

tirsdag 22.08 2017

– Trasig at uteområdet ved skolen ser slik ut

Det mener rektor Mette Paulsen ved Sigerfjord skole.

torsdag 17.08 2017

450 kursdeltakere samlet på Sortland

Torsdag formiddag var alle barnehageansatte og lærere i Sortland samlet i Kulturfabrikken for kursdag og foredrag med Siri Abrahamsen. Deltaker og barneskolelærer Lars Liset synes det er fint at det settes fokus på at alle barn er ulike.

tirsdag 15.08 2017

Oppvekstsjefen om kursdag for alle ansatte: – Dette er unikt

450 kursdeltakere skal torsdag lære hvordan de kan bidra til et inkluderende barnehage- og skolemiljø.

fredag 30.06 2017

Skulle skifte kum, men avdekket revne i rør

Administrasjonen i Sortland kommune sier arbeidet ved Storvatnet opprinnelig ikke var søknadspliktig hos NVE.

Damdramaet ved Storvatnet:

– En rutinesvikt som vi må ta på høyeste alvor

Sortland kommune hadde fredag et møte om veien videre etter at rundt 20 husstander ved Storvatnet ble evakuert torsdag kveld.

Norges vassdrags- og energidirektorat:

– Kommunen må få på plass en permanent sikring av dammen

Sjefen for damsikkerhet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har aldri tidligere opplevd en slik situasjon som utspilte seg i Sortland i går.

torsdag 23.02 2017

– Driftsutvalget har ikke fungert de siste to periodene

Formannskapet drøftet å legge ned driftsutvalget og opprette tre faste utvalg.

torsdag 09.02 2017
6

Bygger ut for 100 millioner kroner:

Slik blir nye Sortland Senter

Planene for den omfattende utbyggingen av Sortland Senter er klare. Målet er å starte byggingen i midten av august.

søndag 16.10 2016

Krever at Sortland kommune tar regninga for nye adkomster

I et brev til Sortland kommune mener fortsatt at Sortland kommune har begått saksbehandlingsfeil i behandlingen av ny adkomst til deres næringsområder på nedsiden av Strandskogjordet. Nå har de fremstilt flere krav til kommunen.

fredag 14.10 2016

Sortland Hotell satser stort

I disse dager starter byggingen av 16 nye rom på Sortland Hotell. Men det foreligger også flere andre planer.

– Laginnsatsen viktigere enn personlig prestasjon

Toms Mezs og Marius Jørgensen deler tittelen ”Årets Spiller” fra Sortlandsavisa og VOL. Begge er mindre opptatt av egne prestasjoner og fremmer laget etter gullsesongen 2016.

torsdag 29.09 2016
6

Ramsalt opera falt i smak

Med nordnorsk språk, humor og nye miljøer ufarligjorde og sjarmerte Nordnorsk Opera og symfoniorkester opera i Møysalen torsdag kveld.

mandag 22.08 2016

- Vil ta tid å gi et bedre legetilbud

Fortsatt må pasienter vente tre til fire uker på legetime ved Sortland legekontor.