Resultat på over milliarden

– Dette er bra for konsernet og bra for Nord-Norge.

Konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.   Foto: Pressefoto

forsiden

Sparebanken Nord-Norge gjør det bra, og har forbedret resultatet sitt betraktelig fra fjoråret.

Sparebanken Nord-Norge har etter tredje kvartal 2016 et resultat før skatt på 1 199 mill. kroner - nesten 1,2 milliarder - mot fjorårets 918 mill. kroner.

– Dette er bra for konsernet og bra for Nord-Norge. Det gir oss et godt utgangspunkt for å vinne de nordnorske kundenes tillit. Men det betyr også mye for Nord-Norge, siden et godt resultat gir mer penger til landsdelen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en pressemelding.

Resultatet etter skatt er i tredje kvartal 2016 på 985 mill. kroner, mot 739 mill. kroner på samme tid i fjor.

Resultatet etter skatt 31. desember 2015 var på 872 mill. kroner.

I kvartalsrapporten skriver banken følgende:

«Det går fortsatt bra i nordnorsk økonomi. Arbeidsledigheten er stabilt lav, og per september var 2,4 % registrert helt ledige. Det er fortsatt god fart i boligmarkedet, men veksten i boligprisene har gradvis flatet ut. Hittil i 2016 har boligprisene steget svakere i Nord-Norge enn i landet for øvrig. Per utgangen av september hadde boligprisene steget med 5,0 % i Tromsø og 6,8 % i Bodø, mens landet under ett hadde en økning på 9,1 %.»

Ifølge banken er det særlig to forhold som har skyld i at veksten i den nordnorske økonomien har holdt seg oppe: ei svak krone som har bidratt til en styrking av eksportnæringene i nord, og det faktum at landsdelen i mindre grad er avhengig av oljesektoren.