Trafikken til og fra utlandet økte kraftig i august

Trafikken over Harstad/Narvik lufthavn, Evenes økte med hele 10,4 prosent i august.

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes 

forsiden

Tallene er sammenlignet med samme måned i fjor. Totalt reiste 77.003 passasjerer via flyplassen denne måneden.

Av de større lufthavnene i Nord-Norge hadde Evenes størst økning. Nærmest kom Tromsø med en vekst på 10 prosent.

Sterk utlands-økning

Utlandstrafikken ser ut til å bli stadig viktigere for Evenes lufthavn. I august reiste eller kom 5713 passasjerer - en økning på hele 29 prosent i forhold til august i fjor.

Avinors lufthavner økte samlet 4,7 prosent sammenlignet med august i fjor. Både innland og utland vokser med henholdsvis 3,3 prosent og 6,8 prosent. Totalt reiste nær 4,9 millioner passasjerer over Avinors 45 lufthavner i august.

God vekst hittil i år

Hittil i år har drøyt 35 millioner passasjerer reist over Avinors lufthavner, dette er en økning på 4,6 prosent sammenlignet med fjoråret. Tilsvarende for flyplassen i Evenes er 518.927 - en økning på 6,6 prosent i forhold til samme periode i fjor.

37.289 passasjerer har reist fra, eller ankommet Evenes, med en flyplass i utlandet som avreisested eller reisemål. Det er en vekst på 17,5 prosent.

– 2017 ligger an til å bli et solid år trafikkmessig, mye takket være en stor økning utenlandske passasjerer inn til Norge. Dette viser hvor viktig Avinors lufthavn-nettverk og ikke minst flyselskapenes rutetilbud er for næringsliv og turisme til Norge. Dette gir oss selvsagt motivasjon til å fortsette det gode arbeidet som er nedlagt i utviklingen og driften av våre lufthavner, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.