– Kraftig digital vekst

Ferske tall viser at den femte utgaven av Arctic Race of Norway hadde en markant vekst i digitalt engasjement både i Norge og internasjonalt.

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal og rittambassadør Thor Hushovd er fornøyd med at Arctic Race of Norway når ut til stadig flere gjennom ulike medier.   Foto: Pressebilde

Fakta om dekningen av ARN 2017

TV-sending: 190 land og 34 kringkastere
Facebook: 61 700 følgere
Instagram: 4800 følgere
Twitter: 9000 følgere
Online video: 3 millioner visninger
Online web: 135000 uv/472 000 pageviews
Mannskap/ryttere: 1300
Publikum: 150 000

forsiden

Det kommer fram i ei pressemelding fra rittarrangøren, som viser til en fersk rapport medieavdelingen i franske ASO har laget. Spesielt blant internasjonale følgere har interessen vokst, både i forhold til antall fans og deres engasjement i ulike kanaler.

7,2 millioner seere

TV-dekningen når fortsatt ut til flest tilhengere, og årets ritt i august ble vist av hele 34 kringkastere i 190 land. Det er en økning fra 25 kringkastere i 180 land i 2016. Bare på Eurosport ble Arctic Race vist i 31 timer til et estimert antall på 7,2 millioner unike seere. I Norge hadde rittet 152.000 seere i snitt i siste time hver sending, og internasjonalt er Arctic Race det mest sette norske sykkelrittet.

Har fått åpning for ekstra etappe. Håper fortsatt på Russland

Arctic Race of Norway vil helst være et firedagersritt. I 2018 kan det bli fem.


Det er de digitale kanalene som viser størst vekst. Med 75.500 følgere i sosiale medier, fordelt på Facebook, Twitter og Instagram, viser rapporten til hele 3 millioner videovisninger under 2017. Det er en tredobling i forhold til året før. I tillegg har 61.700 følgere på Facebook gjort Arctic Race til det tiende mest fulgte sykkelrittet i verden.

– Fornøyd

Også på rittets nettsider spores det en markant økning i internasjonalt engasjement. Den offisielle hjemmesiden hadde totalt 472.000 sidevisninger under rittet, ei økning på 32 prosent fra året før.

– Vi er godt fornøyd med hvordan interessen for rittet øker, ikke minst internasjonalt, og det merkes nå at Arctic Race er i ferd med å etablere seg i den internasjonale sykkelkalenderen. Spesielt i Frankrike ser vi at stadig flere får øynene opp for rittet i nord, sier daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway.