Avisning kan skade fly

Middelet som brukes til å ta bort is fra flystriper, skal være mer ødeleggende for militære enn sivile fly.

AVISING: På Ørland og Evenes er flyplassene omgitt av vernede våtmarksområder, og da gir ikke Fylkesmannen utslippstillatelse uten at en samler det opp, skriver Forsvarets Forum nylig.   Foto: Trond Høyvik, Bodø hovedflystasjon

forsiden

Men alternative midler er skadelige for miljøet, skriver Forsvarets Forum i en artikkel nylig.

Forsvaret prøver å finne et middel mot is på flystripene som er mindre korrosivt enn det middelet som Avinor benytter. Utfordringen er at det også må tas hensyn til miljøet, skriver fagbladet.

– Over flere år har vi sett en økning i korroderingen på militære fly, særlig der Aviform brukes til avisning av rullebanen. Nye fly aktualiserer en løsning, sier senioringeniør Anton Vooren til Forsvarets Forum.

– Det store håpet nå er å finne en erstatning for Aviform, for eksempel et granulat som inneholder sukker eller betain. Det er dette finnene bruker. Sverige har utvannet Urea. Vi ville nok foretrukket Urea, for det er billig og skader ikke flyene, men det er bare Andøya som kan bruke det, for der dreneres det til havet. På Ørland og Evenes er flyplassene omgitt av vernede våtmarksområder, og da gir ikke Fylkesmannen utslippstillatelse uten at vi samler det opp, påpeker Anton Vooren, i en artikkel som er publisert av Forsvarets Forum denne uke.