Senterparti-delegasjon på Evenes flystasjon-besøk:

Urokkelig om Andøya

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum lot seg ikke overbevise om at Evenes flystasjon kan være godt egnet som base for maritime overvåkingsfly, etter Evenes-besøket.

SKEPTISK: Anders Hamnes (t.v.) i forsvarsstaben orienterte Trygve Slagsvold Vedum, Wilfred Nordlund, og resten av Senterparti-delegasjonen som kom på besøk til Evenes flystasjon. Her med Sp-leder i Evenes, Svein Nilsen (t.h.). Foto: Tone A. Karlsen 

forsiden

– Vi var med på vedtaket om å flytte QRA-basen for kampflyene hit i 2012, og det var fint å få en orientering om hvordan dette arbeidet går. Når det gjelder MPA-virksomheten så har Sp vært klare på at vi ønsker å videreføre denne aktiviteten fra Andøya flystasjon, og det er standpunktet vårt fortsatt, sier Trygve Slagsvold Vedum, etter en omvisning på Evenes flystasjon mandag formiddag.