Mulig fjerning av ambulanse fra Lødingen:

– For oss i Kvæfjord vil det være uholdbart og uakseptabelt

- Dersom Lødingen-ambulansen tas bort vil den opplevde sikkerheten for befolkninga i Gullesfjorden være ytterligere svekket.

- Det er med dyp bekymring vi registrerer at Helse Nord vurderer å flytte en ambulanse fra Lødingen til Evenskjer, skriver Kvæfjord-ordfører Torbjørn Larsen.   Foto: Odd Leif Andreassen

forsiden

LESERINNLEGG: Innspill angående mulig fjerning av ambulanse fra Lødingen

Det er med dyp bekymring vi registrerer at Helse Nord vurderer å flytte en ambulanse fra Lødingen til Evenskjer. Vi skjønner alle at det kan være ønskelig å styrke beredskapen på aksen Harstad/Narvik, men det er helt uakseptabelt at dette skal gjøres ved å svekke beredskapen  i Lødingen og i Gullesfjord ytterligere.


Vurderer å trykke på pause- knappen i ambulansesaken

Styreleder Ansgar Gabrielsen i UNN har bedt om at styret i møtet 15. november får en ny orientering om beredskapen i øyriket.

 

I Gullesfjord blei ambulanseberedskapen betydelig svekket da Nordlandssukehuset i 2015 laget ny ambulanseplan og reduserte antall ambulanser på Sortland fra to til en. Det blei da argumentert med at ambulansen fra Lødingen kunne overlappe og dekke Gullesfjorden dersom den ene ambulansen på Sortland var under utrykning samtidig som det trengtes ambulanse til Gullesfjordområdet.

Dersom Lødingen-ambulansen tas bort vil den opplevde sikkerheten for befolkninga i Gullesfjorden være ytterligere svekket.


Hundrevis med fakler og bål mot UNN-tiltak:

Øyfolk ga helsemakta en på trynet

Søndag sto et samlet øyrike opp, tente bål og fakler, og talte fagfolkene i helsemakta midt i mot.

 

Helse Nord har jo tidligere vært tydelig på at de ønsket en drift med lik rett til helsehjelp og beredskap uavhengig av hvor i Helse Nords ansvarsområde en befinner seg. Det betyr utrykningstid på 12 min i tettsted og 25 min i distrikt, noe som allerede er en stor utfordring.

Flyttes ambulansen fra Lødingen til Evenskjer, vet vi at det er ganske nøyaktig dobbelt så langt fra Evenskjer til Flesnes enn fra Lødingen til Flesnes. Det er heller ikke døgnberedskap på ferga over Gullesfjord slik at ambulanse fra Harstad kan regnes som overlappende.

For oss i Kvæfjord vil det være uholdbart og uakseptabelt om ikke hele befolkninga kan føle trygghet for å bli ivaretatt beredskapsmessig, det samme regner jeg med er tilfelle for Lødingen kommune.

Vi vet alle at tid er viktig i akuttmedisinsk sammenheng, og vi ber Helse Nord sørge for at ambulanseberedskapen ikke forringes ytterligere for vårt område.