Skal utrede permanent base for ambulansehelikopteret

Helseforetaket Luftambulansetjenesten HF har fått i oppgave å utrede og anbefale hvor ambulansehelikopteret i Midtre Hålogaland bør ha sin base.

BASE Hvor skal ambulansehelikopteret ha sin permanente base? Det skal nå utredes.  Foto: Arkiv

forsiden

Utredningen skal ta utgangspunkt i den opprinnelige utredningen fra 2012, og erfaringene fra tre års drift på Evenes skal vektlegges. Den nye utredningen er bestilt av Helse Nord RHF og skal leveres innen 1. mars 2019.

Historien

I 2013 vedtok styret i Helse Nord at det skulle opprettes en ambulansehelikopterbase inne på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. For å komme raskt i gang ble det leid en eldre hangar av Forsvaret, og basen ble satt i drift 30. april 2015.

Luftambulansetjenesten HF ikke funnet egnet tomt for bygging av permanent base inne på lufthavna. Årsaken er funn av miljøgifter i grunnen der Avinor har ledig areal for bygging.

Samtidig trenger Forsvaret selv lokalene dagens base bruker når leiekontrakten med Forsvaret løper ut i slutten av april 2019. Det er også forsøkt å finne egnet plass for en permanent base i umiddelbar nærhet til lufthavna, men etter sondering og befaring sammen med Evenes kommune ble det ikke funnet egnet plass.

Prosjektgruppen

Luftambulansetjenesten HF opprettet en prosjektgruppe 21. oktober. Prosjektgruppa består av representanter fra Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Norsk Luftambulanse, Helse Nord og Luftambulansetjenesten.

I arbeidet har de en referansegruppe der regionrådene i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms, samt Hovedredningssentralen Nord-Norge er med.

To parallelle oppdrag

Luftambulansetjenesten har også fått i oppdrag fra Helse Nord så raskt som mulig å etablere en midlertidig ambulansehelikopterbase i nærheten av dagens base på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

En midlertidig base planlegges med en varighet på to år, og ved behov inn til tre år. Basen skal tilby regionen luftambulansetjenester inntil en permanent base er på plass.