Sjåføren kjørte med blanke dekk

Statens vegvesen har intensivert kontrollene av tunge kjøretøy på grenseovergangene, og avdekker tidvis grove overtramp.

BLANKt: Dette var dekkene på en tilhenger som Statens vegvesen kontrollerte i Finnmark forleden. Sjåføren fikk kjøre videre etter at kjettinger var satt på. Foto: Statens vegvesen 

forsiden

Mange rister nok på hodet over hva enkelte sjåfører tillater seg å kjøre rundt på norske veier med.