– Stortinget må ta ansvar og følge opp

ATC-sjefen sier de vil jobbe opp mot det politiske miljøet i Stortinget for å realisere prosjektene - deriblant dronesenteret. Denne uka besøkte Margunn Ebbesen (H) og Odd Henriksen (H) ASC-hovedkvarteret på Andøya. Duoen lover å bidra.

De prosjektene Gunnar Jan Olsen (t.h.) og personellet hos ASC og ATC jobber med har et fantastisk potensiale, og kan bli verdensledende. Vi skal bidra til at de nødvendige politiske vedtakene for en realisering blir tatt, signaliserte Margunn Ebbesen og Odd Henriksen. (Foto: Alf Ragnar Olsen) 

A-Å

Uka før besøkte Frp-statsrådene Siv Jensen og Per Sandberg Andøya Space Center og Andøya Test Center. Denne uka var det nordlandsrepresentanter fra regjeringspartiet Høyre som besøkte ASC.


– Det kan bli en stor sak på verdensbasis

– Få om noen steder i verden er så godt egnet for et dronesenter som Andøya, sier sjef Gunnar Jan Olsen hos Andøya Test Center i ASC-gruppen, som vil etablere et nasjonalt dronesenter.


ATC-sjef Gunnar Jan Olsen sier dette ikke er tilfeldig. 

–Vi har flere større prosjekter på gang. Flere av dem er nær realisering, men vi trenger drahjelp for å komme i mål. Her har Stortinget en viktig rolle nå. Stortinget  har vært tydelige på at de og regjeringa har et spesielt ansvar for Andøy nå, og de har forpliktet seg til å stille opp for å skape ny virksomhet og nye arbeidsplasser her.

Opp til politikerne

US Navy potensiell kunde?

– Ja, det kan de opplagt være, svarer ATC-sjef Gunnar Jan Olsen om det planlagte dronesenteret på Andøya.

– Dette er  bakgrunnen for at vi inviterte Margunn Ebbesen og Odd Henriksen hit. Vi ønsket å orientere dem om hva det jobbes med – deriblant et nasjonalt dronesenter.

– Skulle dette bli en realitet, er det selvsagt viktig at vårt eget forsvar forplikter seg til å benytte dette. Stortinget kan beslutte at dette skal Forsvaret gjøre. Så politikerne sitter absolutt med nøkkelen til å gjøre planene om til en realitet.

– Det er et ansvar de har påtatt seg og fått i forbindelse med Stortingsbehandlinga av LTPen og flystasjon-vedtaket. Våre egne representanter i Nordland er sentrale i dette. Odd Henriksen (H) og Margunn Ebbesen (H) fikk samme informasjon som det vi ga til statsrådene Siv Jensen (Frp) og Per Sandberg (Frp). Fremover vil det bli flere møter med representanter fra andre partier hos oss. Det er viktig å få dette formidlet i full bredde, sier Olsen.

- Kan bli verdensledende

– Dette kan bli verdensledende og veldig stort om planene realiseres, sa Margunn Ebbesen (H) og Odd Henriksen (H) som besøkte Oksebåsen mandag. 

– Vedtaket om nedlegging av flystasjonen kan i verste fall medføre opptil tyve prosent av de sysselsatte i Andøy mister jobbene sine. Sett i lys av dette – bør ikke Høyre og regjeringa nå være helt konkrete – og love at dronesenteret skal etableres i Andøy?

– Det er klart for oss at prosjektene ASC, NAROM og ATC er inne i en avgjørende fase med kan bli verdensledende og veldig store, Vi  skal være med på å bidra positivt til at de nødvendige politiske vedtakene for å komme videre skal bli fatte, sier Ebbesen og Henriksen.

– Jeg skjønner fullt ut at man i Andøy signaliserer tydelig at det kun er nye offentlige arbeidsplasser som kan erstatte arbeidsplassene som går tapt om flystasjonen legges ned. Jeg er enig i dette – det skulle bare mangle at storsamfunnet må stille opp med nye arbeidsplasser i Andøy. Hvis ikke vi tåler å bli målt på dette, har vi et problem når det gjelder troverdighet, medgir Odd Henriksen (H).

Har ikke fullmakter

– Vi har ikke fullmakter til å love noe her og nå, men jeg kan love at jeg skal gjøre alt som står i min makt for å bidra til at de gode prosjektene får de nødvendige vedtakene for å bli realisert, understreket Margunn Ebbesen til Andøyposten.

– For å gi et dronesenter et best mulig driftsgrunnlag, blir det viktig at Forsvaret benytter dette. Forsvarssjefen sa dette var for ferskt til at han kunne si noe bastant da han besøkte Andøya dagen etter Stortingets vedtak. Dere politikere har vel muligheten til å legge føringer på dette?

– Ja, helt klart - og det kan vi. Stortinget og regjeringa kan sørge for at det blir politisk bestemt at dronesenteret skal benyttes av Forsvaret. Så det er noe vi kan bidra konkret med, sier Margunn Ebbesen.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

A-Å