Drone passerte rett under Orion under landing

– En episode er en for mye, og vi hadde nylig en nærpassering med Orion, sier stasjonsgruppesjef ved Andøya flystasjon Lasse Berg.

Sjefflygeleder Jonny Rinde Johansen informerte om dronebruk til vaktsoldater fra Andøya og Evenes og lokalt politi i forrige uke. – Det er bra vi har fått til et samarbeid, slik at vi kan spille på lag for flysikkerheten, sier han.   Foto: Tony Gulla Sivertsen

Andøyposten

Forrige uke jobbet vaktsoldater fra Andøya og Evenes flystasjoner, Avinor og politiet sammen, med mål om å få til et velfungerende samvirke ved ulovlig droneflyging nær flystasjonen.