Satte opp 50-soneskilt feil vei

På Nordmela fortviles det over at Nordland fylkeskommune har satt opp 50-soneskiltet feil vei.

Nordland fylkeskommune har skiltet feil på Nordmela, slik at det ser ut som 50-sona begynner ved butikken.   Foto: Innsendt.

Andøyposten

Byggeleder Jim Roger Andersen sier at entreprenøren ikke visste hvordan det skulle være.