Annonse fra Nord Universitet
Gå til

Shoppe emner til høsten?

Nye og gamle enkeltemner tilbys hos Nord Universitet i Vesterålen etter ønske fra regionen. Forskningsmiljøet ved campuset styrker utdanningen, mener studiestedsleder Barbro Fjellheim Holm.

Nok et skoleår er gått mot slutten og opptak av nye studenter ved Nord Universitet er allerede i gang. Til høsten tilbyr Campus Vesterålen blant annet sykepleierstudiet, personalledelse og kompetanseutvikling, og flere enkeltemner. For sistnevnte er søknadsfristen like om hjørnet, gjør studiestedsleder ved Campus Vesterålen, Barbro Fjellheim Holm, oppmerksom på.

SE LEDIGE STUDIER I VESTERÅLEN HER:

Studiestedsleder Barbro Fjellheim Holm oppfordrer vesterålinger til å sjekke ut de ledige studietilbudene allerede i dag. 

Nytt av året

- Enkeltemner passer godt for folk som ønsker å bygge kompetanse innenfor et spesielt område, forklarer Fjellheim Holm.

Til høsten kan en søke seg inn på enkeltemnene prosjektledelse, grunnleggende økonomistyring 1 og 2, og opplevelsesdesign. Søknadsfristen er allerede 1. juli.

- Det er første gang prosjektledelse kommer som et enkeltemne i Vesterålen.

Enkeltemner kan være en del av en universitetsgrad.

Lokalt tilbud

Nord Universitet ser behovet i å tilby slike fag også i Vesterålen og Lofoten.

- Jeg håper i hvert fall at de som ønsker å ta slike enkeltfag får vite at det er mulig, sier Fjellheim Holm.

For nevnte enkeltemner tas det ikke opp studenter hvert år.

- Det fleste studentene som går hos oss er i jobb fra før, men det er noen unge også.

350 av 12.000 studenter på Nord Universitet studerer ved Campus Vesterålen. Flertallet er vesterålinger.

- I spørreundersøkelse har så mange som nær 70 prosent av de spurte, svart at de ikke hadde tatt utdanningen om tilbudet ikke hadde vært lokalt, påpeker Fjellheim Holm.

Utvikling

Campus Vesterålen har også enhet på Leknes med seks ansatte.

- Er det viktig for distriktet å ha tilbud for høyere utdanning?

- Det er veldig viktig. Vi trenger kompetanse også i distriktet, og vi trenger tilbud som gjør at ikke alle må flytte fra regionen for å ta utdanning. Noen ønsker ikke å flytte, mens andre ikke har mulighet. Det at Nord Universitet, med sine ni studiesteder, tilbyr utdanning over et langt geografisk område er av stor betydning for at flere kan studere og derigjennom styrker vi kompetansen i regionene.

Rektor for Nord Universitet, Bjørn Olsen, håper at antall studenter etter hvert kan øke til 500. Det sa han til Vesteraalens Avis tidligere i år. Campus Vesterålen hadde så mange studenter sist gang i  2009-2010.

- Grunnen til at tallet har gått ned er at vi ikke har tilbudt nok studier. Men når vi tilbyr, er det jevnt over fyllt opp, understreker Fjellheim Holm.

– Det er viktig å få frem den erfaringsbaserte kunnskapen som er ute i feltet. Det er annen kunnskap enn det som står i bøker og er spesielt viktig i et yrke som sykepleieren, sier lærer Torill Sæterstrand.  Foto: Privat

Sykepleier

En av de mest ettertrakta studieretningene i Vesterålen er sykepleierstudiet. I år har 140 personer søkt på bacheloren. En av lærerne ved studiet er sortlending Torill Sæterstrand. Hun har jobbet på bachelorutdanningen i 20 år, og er i dag førstelektor og forsker på Nord Universitets fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

– Når man først er sykepleierlærer er man egentlig forplikta til å forske og være i kontakt med praksis. Femti prosent av utdanninga er praksis og da er det viktig at vi som jobber på fakultetet er ute og ser hvordan de jobber, sier Sæterstrand.

Sæterstrand begynte med doktorgradskurs i 2011, hvor hun de siste årene har forsket på kommunehelsetjenesten og hjemmesykepleievirksomhet i to kommuner i Vesterålen og Lofoten. Som førstelektor jobber hun mye med å veilede studenter som er i praksis i kommunehelsetjenesten.

– Det er viktig å få frem den erfaringsbaserte kunnskapen som er ute i feltet. Det er annen kunnskap enn det som står i bøker og er spesielt viktig i et yrke som sykepleieren, sier Sæterstrand.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Vesterålen Onlines redaksjon, men av Vesterålen Onlines markedsavdeling.

Vesterålen Online er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på vol.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.