Vesterålen fiskeripark AS
Gå til

Vi jakter på en kompetent medarbeider med blikk for sjømatnæringen

Fiskeriparken i Vesterålen vil styrke laget med en prosjektleder som skal kombinere forsknings- og utviklingsprosjekter med næringsutvikling og konkrete bedriftsprosjekter.

Fiskeriparken AS ble etablert i år 2000, og har siden den gang vokst fra 1 til 10 ansatte. Sjømatnæringen i regionen er i rivende utvikling, og nå ser kompetanseselskapet etter en person som vil være med på å skape framtidens sjømatnæring.

- Tanken var at Fiskeriparken skulle bidra til å utvikle fiskerinæringen her i Vesterålen. I dag er vi 10 ansatte og framover vil vi bli flere. Det er stor aktivitet og mange prosjekter på gang. Nå er vi på jakt etter en prosjektleder som har lyst til å bli kollega med alle oss. Vi ønsker oss en person med gode lederegenskaper, godt nettverk, relevant arbeidserfaring og stor motivasjon for å utvikle næringslivet i Lofoten og Vesterålen, sier daglig leder Stian Frivåg i Fiskeriparken.

I Fiskeriparken kan den rette personen vente seg gode muligheter til å jobbe med mange spennende prosjekter på kort tid.

- Vi byr på gode karrieremuligheter, og her får du erfaring og et nettverk som er unikt. Du vil få innsikt og bli kjent med andre bedrifter. Fiskeriparken skal være med på å utvikle næringa i Vesterålen. Om det betyr at vi kan hjelpe næringa med god kompetanse, så er det flott, sier Stian Frivåg.

Klikk her for å lese mer om stillingen!

Veterinær Beate Solvoll i Fiskeriparken forteller om spennende forskningsprosjekter som er koblet mellom lokale bedrifter og store kompetansemiljøer innen fiskeri- og havbruksnæringen.  

Samarbeider med store forskningsmiljøer

Gjennom prosjektlederjobben skal du også være bindeleddet mellom bedrifter og forsknings- og utviklingsmiljøer, det være seg Sintef, Nofima, Norges arktiske universitet eller Nord universitetet.

- Fiskeriparken er fasilitator og har prosjektledelse for klyngeprosjektet Arena Torsk som er en del av Innovasjon Norges klyngesatsning. De har også prosjektledelsen i et fôrutviklingsprosjekt for villfanget levendelagret torsk. Man har frem til i dag ikke lyktes med å få villfanget torsk til å akseptere pellets i stor nok grad. Prosjektet er et samarbeid mellom Biomar AS, Sjøfisk AS og Tobø Fisk AS, delfinansiert av FHF.  Et annet prosjekt Fiskeriparken i stor grad har vært delaktig i er bedriftsetableringen av Vesterålen Marine Proteiner. Dette er et spennende samarbeid mellom alle hvitfiskaktører i Myre havn, med et felles mål om økt og bedre utnyttelse av restråstoff, sier veterinær og prosjektleder Beate Solvoll i Fiskeriparken.


Bedrifter i Myre havn har gått sammen om å etablere Vesterålen Marine Proteiner, som ønsker ønsker å skape økt verdi av restråstoff fra hvitfisk. Fiskeriparken bidrar med sin kompetanse både i den faglige utviklingen av prosjektet og selve bedriftsetableringen. 

Bo i Vesterålen - jobb i hele landet

Fiskeriparken holder til i Vesterålen og har kontorer på Myre og Stokmarknes. Selskapet ser også på muligheten for å etablere kontorsted andre steder i Lofoten og Vesterålen, og vil vurdere det dersom det er naturlig for eventuelle søkere.

- Selv om vi er lokalisert i Vesterålen, har vi samarbeidspartnere rundt i hele landet. Her er jobben for deg som ønsker å bo i denne regionen, men likevel jobbe med store og spennende bedrifter. Vi leder også nasjonale og internasjonale prosjekter, og man må regne med noe reisevirksomhet, sier Frivåg.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Mastergrad innen Fiskeri- og havbruksvitenskap, akvamedisin, marin bioteknologi, biologi og akvakultur eller tilsvarende
  • God kommunikasjonsevne og evne til å bygge nettverk
  • Analytisk og strukturert
  • Initiativrik og selvstendig
  • Kreativ, inspirerende og kontaktskapende
  • Relevant arbeidserfaring
  • Ledererfaring

For nærmere opplysninger om stillingen - ta kontakt med daglig leder Stian Frivåg på telefon 97982157 eller klikk her for å lese mer.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Vesterålen Onlines redaksjon, men av Vesterålen Onlines markedsavdeling.

Vesterålen Online er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på vol.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.