Annonse fra Mur- & malerteknikk/FOK-VE
Gå til

Etterlyser flere lærlinger

Utdanner folk til egen bedrift.

Hos Mur- & malerteknikk på Sortland har de nå sin tredje lærling i murerfaget. Nå søker de malerlærling.

Her ser du daglig leder i MMT Inge Johansen, murerlærling Tobias Johansen og daglig leder i FOK-VE Alf-Ole Reinholdtsen. FOK-VE har hjulpet MMT i forbindelse med lærlinger, nå vil de ha enda flere.  

– Det har vært et veldig lavt tilfang av lærlinger i vårt fagområde. I elektro og tømmer er det nok flere lærlinger enn i murer- og malerfaget. I malerfaget har vi enda ikke hatt innen noen, vi ønsker jo først og fremst å utdanne folk som vi kan bruke i egen bedrift, sier Inge Johansen, daglig leder ved Mur- & malerteknikk.

Skrikende behov

Johansen mener det er et skrikende behov for lærlinger innenfor bygg og anlegg, men også flere andre fag.

– Jeg opplever at det ikke har vært satt nok søkelys på håndverkerfagene, det gjør at unge folk heller skyves i akademiske retninger. Det er mye jobb der ute og vi har god pågang på arbeid, hadde vi hatt flere folk kunne vi gjort enda mer. Likevel kan det se ut til å «løsne» nå etter lang tid hvor ungdommen har vært ute av faget, sier Johansen.

Lærer nye ting

Bedriftens forrige lærling var Nordlands første kvinnelige murerlærling. Nå er det kun Tobias Johansen (19) som er lærling i bedriften. Tobias er andreårslærling og tar fagprøven til høsten.

– Her trives jeg veldig godt. Det er helt topp. Tidligere har jeg prøvd å være utplassert på elektro, rørlegging og snekring, men muring er det jeg liker best. Jeg trives så godt at jeg pleier å komme ekstra tidlig før de andre slik at kaffen er klar når resten kommer på jobb.

19-åringen opplever at han har lært en hel del.

Murerlærling Tobias Johansen sørger for at alt er i vater. 

– Jeg lærer nye ting hver eneste dag. Fremover håper jeg på å bli endre mer selvstendig og gjøre det enda bedre, jeg liker spesielt godt flislegging. Det er som et puslespill, så man får litt hjernetrim mens man bygger, sier Tobias Johansen.

Det er ikke bare lærlingene som lærer noe.

– Vi lærer jo nye ting om oss selv når vi har yngre folk sammen med oss og skjerper oss ekstra når vi skal lære videre, vi begynner jo å bli «voksen» nå selv, i tillegg er det jo et samfunnsansvar å bidra til å utdanne folk, sier Inge Johansen.

Selvstendighet

Tobias har fått prøve seg på mange ulike deler av arbeidet.

– Han har fått skikkelig breddekunnskap og har vært med på store og små flis- og våtromsprosjekt både i private hus og i større byggeprosjekter. I tillegg har han jobbet med rehabilitering av skorstein, støpning og flytting av gulv, muring, pussing og en hel del mer, sier Inge Johansen.

Murerlærling Tobias Johansen lærer mye av murer Leif Åge Wærnes. 

For murerfaget handler ifølge Johansen i høy grad om selvstendighet.

– En ting er de store prosjektet hvor man er mange på jobb samtidig, men det er også mye jobb i privatmarkedet og mindre prosjekter, da må man være selvgående og kunne alt. Det er viktig med høy selvdisiplin og forståelse av og interesse for faget for å bli en god murer, sier Johansen.

Godt samarbeid

I forbindelse med tildeling og oppfølgning lærlinger samarbeider bedriften med FOK-VE (flerfaglig opplæringskontor i Vesterålen).

– Samarbeidet med de har fungert veldig godt og det har vært god oppfølgning på jevnlige møter hvor vi gjennomgår hvor langt vi har kommet i løpet med lærlingene. Da får vi veiledning på hva vi bør gjøre bedre.

Mur- & malerteknikk opplever at samarbeidet med FOK-VE gjør det enklere å ha lærlinger.

– Vi er jo et lite firma med et visst tilfang på oppgaver og har ikke så lang erfaring med lærlinger. Derfor synes jeg det er fint at vi får hjelp til å gå gjennom det som må gjøres.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Vesterålen Onlines redaksjon, men av Vesterålen Onlines markedsavdeling.

Vesterålen Online er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på vol.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.