Flerfaglig Opplæringskontor i Vesterålen
Gå til

Slik sikrer de dyktige fagarbeidere i regionen

- Borte bra, men hjemme best, sier energimontør-lærlingene i Vesterålskraft. De kommer alle fra Vesterålen, og har ingen planer om å ta med seg kompetansen de tilegner seg ut av regionen.

Vesterålskraft er én av flere bedrifter som gjennom Flerfaglig Opplæringskontor i Vesterålen (FOK-VE) satser sterkt på lærlinger.

Det er bedriftene som står for den daglige opplæringen, og FOK-VE har ansvaret for å følge opp at opplæringen skjer i henhold til de gjeldende læreplanene for fagene.

- Mitt inntrykk er at bedriftene i regionen, som Vesterålskraft, er veldig åpen for å satse på lærlinger, sier daglig leder Alf-Ole Reinholdtsen i FOK-VE.

SATSER PÅ LÆRLINGER: Alf-Ole Reinholdtsen i FOK-VE (til høyre) er glad for at bedrifter som Vesterålskraft er åpne for å satse på lærlinger. Her med faglig ansvarlig i Vesterålskraft, Rolf Starheim. 

- De vil gjerne få inn lokale ungdommer fra nærmiljøet, og det lykkes de med. De fleste bedriftene ser viktigheten i å være med på å utdanne sine egne fagfolk, legger han til.

Les også: Etterlyser flere lærlinger.

Ung, fersk arbeidskraft

Reinholdtsen forteller at flere yrkesgrupper ønsker å bruke lokal arbeidskraft fremfor å importere. I tillegg er alder en faktor i flere bransjer – mange trenger ny, ung arbeidskraft.

- Noen, som Vesterålskraft, har kommet langt og har en ung arbeidsstokk. De har fått inn unge fagarbeidere som relativt nylig har tatt fagbrevet. Det tror jeg er godt for arbeidsmiljøet og for den yngre garde. Enkelte bedrifter har høy snittalder i arbeidsstokken og har kommet sent på banen med å bidra til at det utdannes flere fagarbeidere innenfor sitt fagfelt gjennom lærlingeordningen, sier han.

UNG ARBEIDSKRAFT: Vesterålskraft har en ung arbeidsstokk, og mange lærlinger.  

 

- Dette kan skape store utfordringer for enkelte bedrifter, og i verste fall kan det medføre at de ikke klarer å skaffe nye fagfolk etter hvert som deres egne går over i pensjonistenes rekker.

- Ikke for å være snill

Reinholdtsen mener at det for Vesterålskraft er en klassisk vinn-vinn-situasjon å ta inn lærlinger:

- Her er det to veldig heldige parter – den ene er Vesterålskraft som har fått tak i dyktige folk, og den andre er de heldige og dyktige lærlingene som har kommet til en veldig fin plass, sier han.

Rolf Starheim, faglig ansvarlig i Vesterålskraft, understreker at det slett ikke er veldedighet de holder på med når de tar inn lærlinger.

- Vi gjør ikke dette for å være snill, men for å finne flinke folk som vi kan rekruttere. Og vi liker best fagarbeidere som vi har utdannet selv, sier han.

Når lærlingene tar fagbrevet er de dyktige arbeidere og Starheim forteller at de aller fleste får jobb – selv om det ikke er noe han kan garantere.

- Lærlingene er definitivt en ressurs for oss. Bare noen få dager etter at de kom til oss, var de ute på tilpassede og egnede oppdrag på egen hånd. Det er det som er viktig for oss - at lærlingene blir behandlet og brukt som en ressurs. De skal komme ut med en god utdannelse og et fagbrev, sier han.

- Vi har et spennende forsyningsområde som gir veldig variert tjeneste. Det vil vi sørge for at lærlingene får være med å oppleve.

Les også: Ble frarådet yrkesfag. Men det var før dette stedet åpnet dørene.

Lokale krefter

Per nå er alle de åtte energimontør-lærlingene i Vesterålskraft selv vesterålinger.

LOKALE UNGDOMMER: Alle de åtte energimontør-lærlingene i Vesterålskraft kommer selv fra Vesterålen.  

 

- Ja, vi prøver å ansette lokalt, sier Starheim.

- Da er det større sjanse for at lærlingene vil slå seg ned og jobbe videre her etterpå.

Og det er noe energimontør-lærlingene gjerne vil. Faktisk forteller alle åtte at de ser for seg en framtid i Vesterålen – og gjerne også hos Vesterålskraft.

- Når jeg er ferdig med lærlingetiden kommer jeg til å søke jobb her i Vesterålskraft og jeg håper på å få være litt lengre, sier én.

- Borte bra men hjemme best! Jeg trives her og håper jeg får bli i bedriften, slik at jeg gradvis kan jobbe meg oppover i gradene, sier en annen.

- Varmer hjertet

Dét varmer faglig ansvarlig i Vesterålskraft, Rolf Starheim, sitt hjerte.

- Det er jo dette vi ønsker! Jeg kan ikke love at vi kan ansette alle, men nå trenger vi i alle fall ikke å være nervøse for at det ikke skal gå bra med Vesterålskraft fremover!

Også Alf-Ole Reinholdtsen i FOK-VE er glad for at lærlingene ønsker å bli i regionen:

- Jeg synes dette er helt fantastisk, og jeg tenker på den verdien det er for lokalsamfunnet at vi får beholde ungdommene våre og får dyktige fagarbeidere som blir i regionen. Jeg ser med glede på at ungdommen får lærlingeplasser der de trives så godt og at de ser muligheter videre i bedriften og i lokalsamfunnet. Det kan jo ikke bli bedre!

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Vesterålen Onlines redaksjon, men av Vesterålen Onlines markedsavdeling.

Vesterålen Online er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på vol.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.