Forbrukslån.no og Kredittkort.info

9 vanlige spørsmål og svar om lån til forbruk

For de som vurderer å skaffe seg forbrukslån er det lurt å sette seg nøye inn i alle vilkår og betingelser før man søker. Her finner du svar på 9 spørsmål mange stiller seg om lånetypen.

1. Forskjellen mellom et sikret og usikret lån

Forbrukslån klassifiseres som et “lån uten sikkerhet”. Det betyr at du kan låne penger uten å stille sikkerhet i et panteobjekt. Sett gjennom långivers øyne er slike lån mer risikable og de krever derfor kompensasjon via en en høyere rentesats.

I motsatt ende finner vi “lån med sikkerhet”, der boliglån er et klassisk eksempel. Ved opptak av slike lån tar banken pant i verdiobjektet inntil lånet er innfridd.

Store prisforskjeller skiller også de to finansieringstypene:

  • Et lån med sikkerhet kan leveres med effektiv rente fra ca. 2,50%.
  • Forbrukslån har en effektiv rente som fort kan overstige 15%.

Enda et forbrukslån leveres uten krav til sikkerhet kan banken fortsatt kreve inn pengene. I ytterste konsekvens kan långiver inndrive gjelden via tvangssalg av de eiendelene man sitter med. Forskjellen blir kun at banken stiller seg bakerst i køen dersom andre kreditorer sitter med pant i låntakers eiendeler.

2. Krav for å søke om forbruksfinansiering

Kriteriene for å søke om forbrukslån varierer fra bank til bank. Det finnes likevel noen gjengangere på listen:

  • Lånesøker må være fylt 18 år på søketidspunktet. De fleste bankene har i dag en nedre aldersgrense på 23 år.
  • Lånesøker må ha fast inntekt. Noen banker opererer uten fast inntektsgrense, men de må fortsatt etterleve reglene for betjeningsevne og gjeldsgrad.
  • Lånesøker må være registrert i folkeregisteret med fast adresse i Norge. Noen banker krever statsborgerskap, men det gjelder ikke alle.

Utover dette er det liten sjanse for å motta lån hvis du har én eller flere betalingsanmerkninger registrert på personnummeret ditt.

3. Så mye er det mulig å låne

De fleste forbruksbanker har satt sin utlånsgrense til 500.000 kroner, men det finnes én aktør som tilbyr finansiering opptil 600.000 kroner.

Den nedre lånegrensen er 5.000 kroner hos de fleste storbankene, men et knippe långivere tilbyr finansiering ned mot 1.000 kroner. Sistnevnte omtales ofte som “mikrolån” og er noe som frarådes grunnet det høye rentenivået.

Hvor mye banken er villig til å låne bort avgjøres av utfallet av kredittsjekken. Det inkluderer informasjon om følgende.

  • Din skattbare inntekt og formue. Banken sjekker gjerne ligningstall flere år tilbake i tid.
  • Dine gjeldsforpliktelser. Noen typer lån påvirker søknaden i negativ retning (f.eks kredittkortgjeld).
  • Hvorvidt du søker sammen med en annen (samme som å stille kausjon).
  • Tidligere betalingshistorie (gjelder for de som allerede er kunde i banken).

4. Slik fungerer nedbetalingstiden

Myndighetene valgte nylig via forskrift å begrense nedbetalingstiden på forbrukslån til maks 5 år. Dette var et initiativ bankene også støttet ettersom spillereglene nå ble like for både norske og utenlandske banker som opererer i landet.

Unntaket fra 5-års regelen er såkalte “refinansieringslån” hvor formålet er å slette eksisterende gjeld til fordel for et nytt lån med lavere rente. Da kan du få innvilget nedbetaling inntil 15 år, gitt at dine eksisterende gjeldsforpliktelser har en tilsvarende løpetid.

Rentes rente effekten gjør at lån blir dyrere jo lenger nedbetalingstid du velger. Derfor lønner det seg å slette lånet så raskt du kan. Husk også at du har lov til å betale ned usikret gjeld tidligere enn avtalt, uten at du lider noe økonomisk tap.

5. Pengene kan brukes slik du selv ønsker

Du kan i det store og hele disponere et forbrukslån slik du vil. Bankene legger seg sjelden opp i hva midlene går til, men du kan likevel bli spurt hva formålet er med lånet når du søker.

Enda du står fritt til å bruke pengene etter eget forgodtbefinnende finnes det visse unntak. Bankene vil blant annet ikke låne ut penger dersom det skal gå til pengespill, eller et formål som bryter med norsk lovgivning.

6. Derfor får du ikke alltid samme rente som det reklameres med

Bankene reklamerer ofte med såkalte “eksempelrenter”. Typisk er det snakk om et teoretisk forbrukslån på ca. 100.000 kroner, med 5 års nedbetalingstid og en effektiv rente mellom 10% og 16%. Det betyr likevel ikke at du nødvendigvis får denne renten på lånet ditt. Det er resultatet av kredittvurderingen som til slutt avgjør lånerenten.

Bankene bruker kredittvurderingen for å avgjøre hvor stor risiko du utgjør for mislighold. Som kjent har risikoen for mislighold og rentenivået et invertert forhold. Når den ene stiger, synker den andre.

7. Vær forsiktig før du benytter deg av kausjonist

I siste kvartal av 2017 mottok bankene over 1,3 millioner søknader om lån uten sikkerhet. Av disse ble kun 300.000 stykk innvilget. Nåløyet er atskillig trangere enn mange kanskje tror.

Flere velger å benytte en medsøker for å øke sjansen for innvilgelse. Det er i prinsippet det samme som å stille kausjonsansvar. Da vil banken kunne kreve inn pengene fra den andre parten dersom hovedlåntaker misligholder gjelden.

Enda bruken av medlåntaker øker sjansen for innvilgelse er det noe som frarådes. Årsaken er vennskap og parforhold fort kan ryke, men at lånet fortsatt vil måtte betales ned. Det er ikke mulig å kvitte seg med kausjonsansvar dersom man først har signert gjeldsbrevet.

Velger du likevel denne løsningen anbefales det at du skriver en separat kontrakt med motparten. Det gjelder for eksempel ved lån til oppussing, hvor pengene går til oppgradering av felles boligareal.

8. Vit forskjellen mellom nominell og effektiv rentesats

Alle lånesøkere må forholde seg til to rentebegrep: Nominell og effektiv rente. Mange lar seg forvirre av de to begrepene, da et tilbud om kreditt fremstår som billigere enn det som egentlig er realiteten. Her ser du en enkel oversikt:

Nominell rente: Dette er den isolerte rentekostnaden. Det er hva du ville ha betalt hvis banken unnlot å kreve gebyrer på lånet.

Effektiv rente: Dette er den isolerte rentekostnaden + gebyrer. Majoriteten av norske forbruksbanker krever i dag et gebyr for etablering omkring 900 kroner, pluss termingebyr.

Termingebyret er ment å dekke kostnader knyttet til vedlikehold av gjeldsavtalen og ligger oftest i området mellom 30 til 50 kroner per måned. I tillegg er det noen aktører som krever fakturagebyr, avhengig av hvorvidt du velger levering via brevpost eller e-faktura.

Husk derfor alltid å fokusere på lånets effektive rente når du skal sammenligne alternativer. Det er store forskjeller i rentenivå mellom de som tilbyr usikret kreditt. Derfor er det viktig å sammenligne tilbud fra flere banker før du godkjenner en avtale.

9. Finnes det noen gode alternativer til forbrukslån?

La oss starte med hva som ikke er et alternativ, nemlig kredittkortgjeld. Slike kort har i gjennomsnitt en høyere rente enn tradisjonelle forbrukslån. Velger du likevel å benytte et slik kort er det viktig å betale ned kreditten innenfor den rentefrie nedbetalingsperioden. Som regel er det snakk om mellom 45 og 55 dager. For å lære mer om hvordan dette fungerer i praksis, kan det være greit å besøke en nettportal med kredittkort info.

Refinansiering av boliglånet er derimot et alternativ som anbefales. Mange nordmenn eier i dag boliger som har steget kraftig i verdi de siste årene. Da vil også banken kunne refinansiere gjelden i form av en økt låneramme. Fordelen er at du betaler en langt lavere rente på lånet ditt.

For at det skal lønne seg å øke rammen på boliglånet er du likevel nødt til å nedbetale den nye låneandelen raskere enn boliglånets nedbetalingstid. Du risikerer å betale mer i renter dersom du lar det trekke ut over tid, på grunn av den lange nedbetalingstiden.

Eksempelrente: Lånesum 85 000,-, effektiv rente 17,23 %, nedbetaling o/5 år, kostnad: 39 018, totalkostnad: 124 018,-


Annonsørene bak denne artikkelen er Forbrukslån.no og Kredittkort.info.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Vesterålen Onlines redaksjon, men av Vesterålen Onlines markedsavdeling.

Vesterålen Online er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på vol.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.