Fortum
Gå til

Alt du trenger å vite om Ånstadblåheia Vindpark

Hva er det som har blitt bygget på Ånstadblåheia?

Ånstadblåheia Vindpark består av 14 vindmøller av typen Vestas 3,6 megawatt (MW). Diameteren på turbinene er 126 meter, og vindmøllebladene er 61,7 meter lange.

Disse 14 vindmøllene resulterer i en samlet installert effekt på 50,4 MW.

Det anslås at den årlige produksjonen fra vindparken vil være på rundt 140-150 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer behovet til om lag 7.500 norske husstander. På Sortland er det ifølge Statistisk sentralbyrå 10.473 innbyggere fordelt på 3.726 eneboliger og 485 leiligheter.

Det interne veinettet i vindkraftverket har en samlet lengde på om lag 11,2 kilometer.

Hva er egentlig vindkraft?

Vindkraft er fornybar energi som skapes når vindens bevegelsesenergi driver en vindturbin, som videre driver en generator. Via generatoren føres energien videre til forbrukerne via kabler og nett.

For å finne ultimate områder for vindkraftverk, må det gjøres grundige vindmålinger før man starter byggingen. Det er også viktig å ta hensyn til lokale forhold, så de nødvendige inngrepene for å bygge vindparken blir minst mulig.

Hvem står bak Ånstadblåheia Vindpark?

Ånstadblåheia Vindpark ble initiert av Nordkraft allerede tidlig på 2000-tallet, og sammen med sin samarbeidspartner Vesterålskraft gjorde de alle de nødvendige undersøkelsene, planla prosjektet og søkte konsesjon.

I 2012 meddelte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon til Ånstadblåheia Vindpark, og etter at konsesjonen ble innvilget, jobbet Nordkraft videre med detaljplanlegging, prosjektering og finansiering av prosjektet.  

I denne fasen kjøpte Nordkraft gradvis Vesterålskrafts eierposter i prosjektet, og 5. januar 2017 solgte Nordkraft hele sin vindkraft-portefølje, inkludert Ånstadblåheia Vindpark, til det internasjonale energiselskapet Fortum.

Da hadde ennå ikke byggingen av vindparken startet.

I mars 2017 godkjente NVE detaljplanen, samt miljø-, transport-, og anleggsplanen for vindparken, og man var klar for å starte byggingen. 28. mars 2017 markerte man byggestarten av vindparken med en avduking av anleggsskiltet i Holmstaddalen.

Nordkraft har siden salget av parken hatt ansvaret for å utvikle prosjektet ferdig, på vegne av Fortum. Det er dermed Nordkraft som har styrt det daglige arbeidet under byggingen av vindparken, og som har vært prosjektleder.

Fortum har selv ledet arbeidet med å kjøpe inn vindturbiner.

Nordkraft vil ha en sentral rolle i driften av vindkraftverket. De første årene, mens vindturbinene ennå er i garantiperioden, vil de drifte parken i samarbeid med turbin-leverandøren Vestas.

Når garantiperioden er over er det planlagt at Nordkraft skal ta over driften i sin helhet, og drifte parken på vegne av Fortum.

Hvem har bygget Ånstadblåheia Vindpark?

Det er Sortland Entreprenør og Bulldozer Maskinlag som har stått for byggearbeidet av servicebygget, trafoen, kablene fra vindmøllene til trafoen og veiene til og på vindparken.

Vindturbinene er montert av det danske selskapet Vestas.


Foto: Torgeir Sørensen

Hvem er egentlig eieren Fortum?

Fortum er et internasjonalt energiselskap, som har sitt hovedkontor i Finland. De jobber for en overgang til et mer effektivt energisystem, basert på en sirkulær økonomi.

Viktige deler av dette er å bygge nye fornybare kraftkilder, som vind- og solkraft, og slagordet deres er "Join the change for a cleaner world”.

Fortum eier også Nygårdsfjellet Vindpark i Narvik, og de er i gang med å bygge Sørfjord Vindpark i Tysfjord. På begge disse vindparkene samarbeider de med Nordkraft.

Med Fortum Charge & Drive har selskapet Norges største nettverk av ladestasjoner for elbil, med over 1800 ladepunkter i Norge. Fortum Oslo Varme har Norges største fjernvarmenettverk, og landets største energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud utenfor Oslo.

Dessuten er Fortum en av to pilotprosjekter i Norge for karbonfangst og -lagring, et prosjekt som har potensial til å fjerne 400 000 tonn CO2-utslipp i året, og de er Norges største strømleverandør gjennom Fortum Markets og Hafslund Marked, som eier Hafslund Strøm, NorgesEnergi og Hallingkraft. Fortum har til sammen 2,5 millioner strømkunder i de nordiske landene.

Totalt har Fortum over 600 ansatte i Norge, og teller over 8000 ansatte på global basis.

Hva er Ånstadblåheia?

Ånstadblåheia er et fjell på Langøya i Sortland kommune, med en høyde på 503 meter over havet.

På sørsiden av fjellet ligger Ånstadblåheia skitrekk, som eies og drives av Sortland Alpinklubb. Der har man de siste årene arrangert motbakkeløpet «Ånstadblåheia OPP».

Ånstadblåheia er et yndet turmål, og er del av «Ti på topp» Sortland.

Hvorfor passer Sortland som vindkraft-kommune?

Sortland har svært gode vindressurser, og en topografi godt egnet for vindkraftproduksjon. I tillegg har Sortland vært  et såkalt underskuddsområde, noe som vil si at det produseres lite kraft i forhold til hva som brukes. Ny kraftproduksjon vil derfor være bra for energibalansen og forsyningssikkerheten i Vesterålen.


Foto: Torgeir Sørensen

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Vesterålen Onlines redaksjon, men av Vesterålen Onlines markedsavdeling.

Vesterålen Online er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på vol.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.