Bulldozer Maskinlag
Gå til

– Det hadde ikke vært mulig uten de hjemme

Bulldozer Maskinlag har stått for å lage veiene opp til Ånstadblåheia. I følge de selv har ikke alle forutsetningene for å klare dette vært på plass, men den enorme innsatsen og innstillingen til de som var på prosjektet fikk de til slutt i havn. Det har vært «yes» hele tiden – dette får vi til!

Enorm innsats

-Det ble litt utsettinger, som førte til at vi gjorde ekstremt mye på kort tid, forklarer formann Espen Waage.

De startet med selve pilotveien opp, og Waage var en av de første som startet, 6. mars 2017. Målet var hele tiden å få veien kjørbar til maskinene som skulle opp, og 1. mai 2017 var dette et faktum:

-Det ble et kjør som han sier, det er ikke til å legge under en stol. Folk har sett lys hele døgnet der oppe, vi hadde folk på jobb hele tiden. Det gikk på akkord, men 1.mai var veien oppe,

supplerer Ranjan Olsen, arbeider i Bulldozerlaget.


Foto: Torgeir Sørensen

-Lett i kampens hete å sette for høye krav

Med kort tidsfrist på å få veiene opp til heia ferdig, i tillegg til å ha et annet prosjekt pågående, var det til tider utfordrende å ha nok personell til å utføre jobben:

-Det har hele tiden vært mye fokus på samarbeid, både mellom alle aktørene involvert men også andre innleide. Vi hadde for eksempel Ottar Bergersen og Reinholdtsen inne i tillegg til vi som sto på prosjektet i B.M, forklarer Waage

Det har ikke bare vært leid inn ordinær arbeidskraft som bistand, men også fire lærlinger på det meste:

-De gjør det de får beskjed om, tar utfordringer. Med lærlinger må man beregne litt lengre tid, som man egentlig ikke har. De blir ansett som fullverdig fagarbeidere og ikke lærlinger, og det kan være utfordrende siden de ikke er det. Det er veldig lett i kampens hete å sette for høye krav når de egentlig bare er lærlinger, forteller Ranjan

 

Både Waage og Olsen er enige i at å ha lærlinger med på laget er viktig for foretakets fremtid, og er samstemte når de sier:

-Det fungerte ganske bra!

Gode medspillere i heimen

Ranjan Olsen har barn, og forteller at det til tider har vært utfordrende.

Å jobbe på slike prosjekt med familie hjemme kan være vanskelig til tider, men Olsen mener selv at dette ikke er et stort problem og sier nok dette på vegne av mange:

-Det er noen hjemme som er flinke til å ta andreskiftet, det hadde ikke gått uten dem!

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Vesterålen Onlines redaksjon, men av Vesterålen Onlines markedsavdeling.

Vesterålen Online er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på vol.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.