Reno-Vest
Gå til

RENO-VEST: Sørger for at det du kildesorterer blir gjenvunnet til noe nytt. Her representert med Agnethe Endresen (t.v.), Asbjørn Isaksen og Einar Karlsen. 

Lurer du på hvor søpla di havner? Her får du svaret!

Hva skjer med avfallet du har kildesortert? Hva blir det egentlig til?

Når du kildesorterer, spiller du på lag med naturen. Mye av det som kastes, kan på en eller annen måte brukes på nytt, hvis det havner på rett sted. 

– Mye av dagens avfall kan materialgjenvinnes, og brukes som råstoff til produksjon av nye produkter. Ved at du kildesorterer, gjenbrukes råmaterialer som vi allerede har, og du reduserer behovet for å hente ut nye naturressurser, sier markeds- og informasjonsleder på Reno-Vest, Torunn A. Ulriksen.

Her kan du se hva som skjer med ditt kildesorterte avfall:

Filmen er produsert av Deadline Media.

Enkelt å kildesortere

Reno-Vest som har sitt hovedkontor i Sortland, var ett av de første selskapene i Norge, som startet med optisk sortering.

– Optisk sortering betyr at avfallet som du kaster hjemme, sorteres i ulike fargede poser, ut ifra avfallstype, og kastes i samme dunk. Innholdet i dunken hentes av en renovasjonsbil, som bringer det til vårt optiske sorteringsanlegg – Optibag.

Med Optibag er det ingen grunn til å la være å kildesortere.

– Løsningen vår er både smart og enkel. Du kan putte alt det kildesorterte avfallet i en og samme beholder, og vi gjør resten av jobben. Slik bidrar vi sammen til at naturressurser som allerede er hentet ut, får lengre levetid, påpeker Ulriksen.

Men du må selv huske på å sette avfallsbeholderen til veien for tømming hver 14.dag.

MED OPTIBAG: Er det enkelt å kildesortere.  

På Optibag-anlegget

På sorteringsanlegget tømmer renovasjonsbilene sin last med Optibag i en mottakshall. Deretter føres posene opp til sorteringslinjen, via et transportbånd.

– Over transportbåndet leser et kamera fargen på posene, og sender de med samme farge, i samme retning.

En avslager-spade slår ut posene med samme farge i en container.

– Resultatet blir fulle containere, som er ferdig sortert etter avfallstype, forteller Ulriksen.

ET KAMERA LESER FARGEN PÅ POSENE: Og sender de med samme farge, i samme retning.  

Hva skjer med avfallet etter at det er sortert?

Alt avfall som sorteres i Optibag-anlegget blir sendt videre til gjenvinning:

Grønn pose – matavfall

Matavfallet sendes til Lofoten, og blir kompostert til næringsrik jord. 

Blå pose – plastemballasje

Ren og tørr plastemballasje blir komprimert, og presset sammen til kompakte kuber. Deretter sendes det til Tyskland, hvor det resirkuleres til nye plastprodukter.

PLASTEMBALLASJE: Komprimeres, og presses sammen til kompakte kuber.  

Rød pose – papir og kartong

Presses sammen til kompakte kuber, og sendes til Fiskeby i Sverige, for materialgjenvinning. Der lages det nye papir- og kartongprodukter.

Hvit pose – restavfall

Restavfallet kvernes og metall sorteres ut. Deretter blir det energigjenvunnet i Sverige, og blir til fjernvarme.

Henter rundt 30 tonn med avfall

Til sammen har Reno-Vest fire renovasjonsbiler, som henter avfall i hele Vesterålen, samt Lødingen.

– Hver av bilene henter sju til åtte tonn med avfall på ukedagene.

Totalt utgjør dette 30-32 tonn med avfall hver av dagene.

– Derfor er det så viktig at vi kildesorterer og gjenvinner. Slik holder vi ressursene vi allerede har i et kretsløp, understreker Ulriksen.

FIRE RENOVASJONSBILER: Henter avfall i hele Vesterålen, samt Lødingen. 

 

Avtale med flere aktører

Reno-Vest har avtaler med flere aktører innen materialgjenvinning.

– Vi kildesorterer blant annet hermetikkbokser, samt metall- og glassemballasje. Dette kan du levere i våre grønne containere for glass- og metallemballasje. Så videresender vi det, slik at det gjenvinnes til nytt glass og metall.

Reno-Vest har også mottak av bilvrak og campingvogner.

– Det har vært en stor suksess. Det kommer inn biler daglig til vraking og sanering, sier Ulriksen med et smil.

I tillegg deler Reno-Vest ut røde bokser til miljøfarlig avfall, helt gratis.

Vil du lære mer om kildesortering, og dine muligheter? Klikk her

Gratis varsel før hver tømmedag

Reno-Vest tilbyr både en app og sms-tjeneste, som kan benyttes til varsling om tømmedag.

– Appen heter «Min renovasjon». I den kan du sette på varsel for tømmedag, på et valgfritt tidspunkt. Skulle det komme endringer i tømmedag for henting av avfallet ditt, vil appen også gi deg beskjed om dette.

I tillegg kan du få påminnelse på sms, dagen før tømmedag.

– Dette bestiller du på vår hjemmeside. Både appen og sms-tjenesten er gratis, sier Ulriksen.

Her finner du appen og sms-tjenesten

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Vesterålen Onlines redaksjon, men av Vesterålen Onlines markedsavdeling.

Vesterålen Online er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på vol.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.