Reno-Vest
Gå til

JONN OTTAR KAROLIUSSEN: Viser frem Reno-Vest-kortet på gjenvinningsstasjonen på Andenes. 

Stor suksess med gratis avfallslevering!

Med Reno-Vest-kortet kan du levere seks kubikk avfall gratis. Det måtte du tidligere betale for.

Reno-Vest-kortet fungerer som et betalingsmiddel for inntil seks kubikk med avgiftsbelagt avfall. Torunn A. Ulriksen, markeds- og informasjonsleder i Reno-Vest, forteller at ordningen, som ble innført 1. februar i fjor, har blitt veldig godt mottatt av innbyggerne i Vesterålen og Lødingen.

– Det har gjort det enklere å levere avfallet sitt. Vi ser at mengden avfall som leveres inn til gjenvinningsstasjonene har økt betydelig, sier hun.

Dette gjør at Reno-Vest kan material-gjenvinne enda mer avfall, slik at det kan brukes til produksjon av nye produkter.

RENO-VEST-KORTET: Gjør at du kan levere avfall gratis.  

Økt effektivitet og brukervennlighet

Reno-Vest har lagt bedre til rette slik at effektiviteten og brukervennligheten for kundene har økt på gjenvinningsstasjonene etter at kortet ble innført.

– Tidligere måtte du kjøre innom en vekt på kundemottaket. Der veide de avfallet ditt, for å finne ut hvor mye du måtte betale for det du leverte, sier Ulriksen.

Det tok lenger tid i kundemottaket, og det hendte at du måtte på vekta flere ganger. Nå viser du frem avfallet du har med deg i kundemottaket, og en vektoperatør vurderer avfallet ditt i mengde, ikke i vekt.

– Mengden du har med deg trekkes av Reno-Vest-kortet, og du får en kvittering på hvor mange kubikk du har igjen å levere, sier Ulriksen og legger til:

Vinn-vinn situasjon

Etter at du har mottatt kvitteringen, kjører du inn på anlegget, kaster avfallet i riktig container, og kjører ut. Uten at du må innom kundemottaket igjen.

– Hele prosessen går mye raskere, og du slipper som oftest kø. I tillegg opplever vi at flere kaster ting som de «lagret» tidligere, siden det kostet penger å levere det. Et godt eksempel på dette er trevirke, sier Ulriksen.

Dermed fører Reno-Vest-kortet til en vinn-vinn-situasjon for både innbyggerne og miljøet.

– Du trenger verken å tenke på penger eller betaling, og du kan levere mer avfall enn tidligere, uten at det koster noe. Til gjengjeld får vi inn mer avfall, som vi kan håndtere på en miljø-korrekt måte, og legge til rette for at ressurser blir utnyttet på en best mulig måte, sier Ulriksen.

Det er kun avgiftsbelagt avfall som belastes kortet. Det som var gratis å levere før, registreres ikke på kortet.

RENO-VEST: Opplever stor suksess med Reno-Vest-kortet. Her representert ved Magnus Borge (t.v.), Berit Emilie Pettersen og Tage Ellingsen (t.h.). 

 

Mindre forsøpling

Ulriksen forteller at kortet også har en oppdragende effekt.

– Vi opplever at det er mindre forsøpling i naturen, færre villfyllinger og mindre søppelbål-brenning, noe som er forbudt. Nå leverer folk heller avfallet gratis hos oss, sier hun med et smil.

Hvem kan få Reno-Vest-kortet?

Kortet sendes ut til alle private husstander som har husholdningsrenovasjon - ett kort per registrerte abonnement.

– Det betyr at kortet følger eiendommen, og ikke eier, understreker Ulriksen.

Leier du hus eller leilighet med renovasjonsavtale, vil du få tildelt kort fra huseier.

–  Men husk å sortere avfallet ditt så godt du kan på forhånd, og bruk blanke sekker slik at vi ser avfallet når vi skal viderebehandle det.

KORTET: Du bruker samme kort i flere år.  

Ny saldo

1. februar hvert år fornyes kvoten på Reno-Vest-kortet ditt med seks nye kubikk. Eventuell kvote som ikke er blitt brukt frem til da slettes.

– Nå har du hele januar til å rydde julen ut av huset, og kvitte deg med det du ikke har bruk for lenger. Vi ønsker ikke at kundene skal måtte stresse med å nyttiggjøre seg av kortet, men at det skal være mest mulig lettvint for dem. Derfor har du hele januar på å bruke opp eventuell restkvote, sier Ulriksen.

Men husk å ta godt vare på kortet ditt! Det koster 200 kroner å erstatte kortet, dersom du mister det.

– Vi vil applaudere alle flinke vesterålinger som tar miljøet på alvor, og bidrar til et reint øyrike!

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Vesterålen Onlines redaksjon, men av Vesterålen Onlines markedsavdeling.

Vesterålen Online er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på vol.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.