Andøy

Eiendom

Gnr 62, bnr 9, fnr 1 er overdradd til Andmyran Vindpark as (01.12.2016)

Gnr 26, bnr 20 er solgt for kr 65.000 fra Laila Kristine Dahle, Anne Lise Hjelden, Jann Marius Dahle, Kjersti Dahle og Marthe Dahle til Bernt Jonny Åshagen (02.12.2016)

Gnr 31, bnr 12, fnr 1 er overdradd til Andmyran Vindpark as (05.12.2016)

Gnr 7, bnr 28 er solgt for kr 600.000 fra Anne-Lise Hansen og Inger Sofie Jensen til Lena Marie Johannessen og Trond Hermann Johannessen (05.12.2016)

Industriveien 10 (Gnr 42, bnr 52) er overdradd fra Handelsbygg 1 as til Eurobygg Andenes as (08.12.2016)

Gnr 59, bnr 20 er overdradd fra Arne Jan Bernhard Toften til Unni Hanna Toften (06.12.2016)

Gnr 59, bnr 20 er overdradd fra Unni Hanna Toften til Stig Simon Basing, Daniel Toften og Monica Toften (06.12.2016)

Nordlysveien 24 (Gnr 42, bnr 274) er solgt for kr 1.100.000 fra Elvin-Andreas Barosen Hanssen og Marco-Daniel Barosen Hanssen til Kim-Roar Herseth (09.12.2016)

Gnr 28, bnr 118 er solgt for kr 120.000 fra Britt Karin Lødding til Rune Håvard Sørensen (14.12.2016)

Skoleveien 30 (Gnr 39, bnr 179) er solgt for kr 1.315.000 fra Stian Madsen og Torhild Christine Madsen til Rodrigo Matias Fretin og Annika Mai Helen Hof-Hjellvik (16.12.2016)

Gnr 29, bnr 1 er overdradd fra Gunvor Norveig Nilsen til Tone Juliane Kvalnes, Gunn Annie Nilsen og Kjetil Fredrik Nilsen (22.12.2016)

Andel av Gnr 34, bnr 140 er overdradd fra Svein Arne Høydahl til Jarly Ellinor Høydahl (22.12.2016)

Andel av Gnr 31, bnr 5 er overdradd til Britt Randi Hals, Dagfinn Eivind Hals og Jan Erling Hals (23.12.2016)

Kilde: Statens kartverk

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Eiendom