Sortland

Eiendom

Gnr 15, bnr 2268 er solgt for kr 350.000 fra Opplysningsvesenets Fond til Sortland Boligstiftelse (02.12.2016)

Karles vei 4 (Gnr 15, bnr 448) er solgt for kr 3.600.000 fra Odd Martin Larsen til Gunnhild Vie og Bjørnar Johan Vollan (05.12.2016)

Karles vei 10 E (Gnr 15, bnr 265, seksjon 5) er solgt for kr 2.300.000 fra Timea Katalin Gergely til Mats Andre Aas (05.12.2016)

Sørhamna 3 C (Gnr 15, bnr 2012, seksjon 11) er solgt for kr 4.500.000 fra Anna Konstanse Fremnes til Marion Berit Halsvik og Odd Martin Larsen (06.12.2016)

Bakkelia 110 A (Gnr 15, bnr 2290) er solgt for kr 150.000 fra Tre Bo as til Mona Ditlefsen (06.12.2016)

Gnr 63, bnr 28 er solgt for kr 400.000 fra Rune Andreas Karlsen til Asbjørn Andreassen Norheim og Siv Kristin Andreassen Norheim (06.12.2016)

Fjellveien 18 (Gnr 1, bnr 202) er solgt for kr 2.800.000 fra Heidi Merete Benum og Odd Einar Benum til Gregard Mathisen og Linda Skjervengen (06.12.2016)

Sigerfjordveien 69 (Gnr 3, bnr 196) er overdradd fra Evelyn Strøm Nilsen til Jan Gunnar Nilsen, Odd Helge Nilsen og Svein Erik Nilsen (07.12.2016)

Sigerfjordveien 69 (Gnr 3, bnr 196) er solgt for kr 1.100.000 fra Jan Gunnar Nilsen, Odd Helge Nilsen og Svein Erik Nilsen til Mailen Borgen Andreassen og Ole-Morten Sætrevik (07.12.2016)

Gnr 18, bnr 58 er solgt for kr 165.000 fra Gullviks Fysikalske Institutt as til Are Jacob Høve (07.12.2016)

Gnr 29, bnr 343 er overdradd fra Karlot Johan Knudsen til Ellbjørg Sigrun Stavem Andreassen og Ottar Knut Einar Knudsen (01.12.2016)

Andel av Gnr 29, bnr 343 er overdradd for kr 125.000 fra Ottar Knut Einar Knudsen til Johnny Andreassen (01.12.2016)

Eidsfjordveien 43 (Gnr 40, bnr 264) er solgt for kr 2.175.000 fra Arenla Dmello Pettersen og Bengt Joar Dmello Pettersen til Tony Sivertsen (08.12.2016)

Salget omfatter også Gnr 40, bnr 266

Gnr 15, bnr 2154 er solgt for kr 570.000 fra Monica Grenne og Geir Emann Johnsen til Tord Norum Nilsen (09.12.2016)

Forraveien 5 (Gnr 18, bnr 66) er solgt for kr 1.600.000 fra Odd John Olsen til Jonas Kristoffer Andreassen-Olsen (09.12.2016)

Eidsfjordveien 49 (Gnr 40, bnr 27) er solgt for kr 2.600.000 fra Tom Gunnar Næss Soltvedt til Roger Erling Gullholm (09.12.2016)

Rødmyrveien 5 (Gnr 1, bnr 417) er solgt for kr 575.000 fra Kanstad Trelast as til Sara Bentzen og Bjarne Brorson Johansen (12.12.2016)

Andel av Ringveien 3 (Gnr 15, bnr 195) er overdradd for kr 700.000 fra Anita Merethe Andreassen til Svein Tore Nikolaisen (13.12.2016)

Gnr 15, bnr 2267 er solgt for kr 898.470 fra Opplysningsvesenets Fond til Sortland kommune (13.12.2016)

Andel av Lilandveien 187 (Gnr 29, bnr 41) er overdradd fra Martin Tormod Albrigtsen til Randi Johanne Albrigtsen Furnes og Hardis Oline Albrigtsen Nordfjord (16.12.2016)

Andel av Aspåsveien 4 (Gnr 15, bnr 1050) er overdradd fra Edmund Iversen til Anne-Marie Iversen (16.12.2016)

Arons vei 21 (Gnr 1, bnr 313) er overdradd fra Sortland Dyreklinikk as til Arons vei 21 as (16.12.2016)

Langbakkveien 42 (Gnr 3, bnr 234) er solgt for kr 2.650.000 fra Bitten Lise Storø Austerslått og Harald Olaf Jakobsen til Per-Andreas Hansen (19.12.2016)

Sjøveien 18 B (Gnr 29, bnr 274) er solgt for kr 1.550.000 fra Frank Berntsen til Geir Magne Halvorsen (19.12.2016)

Idrettsveien 14 D (Gnr 15, bnr 1149) er solgt for kr 3.040.000 fra Marius Andreassen til Nadia Rose Sørensen (20.12.2016)

Vesterålsgata 73 (Gnr 15, bnr 255) er solgt for kr 2.500.000 fra Willy Svein Johansen til Cecilie Pedersen (20.12.2016)

Skytterveien 2 B (Gnr 15, bnr 1074) er solgt for kr 3.525.000 fra Børge Holm og Ken Broger Lind til Nicholas Knudsen (20.12.2016)

Andel av Sigerfjordveien 446 (Gnr 4, bnr 10) er overdradd fra Pål Holen til Sondre Nikolai Adolfsen Holen og Daniel André Sjåvik (21.12.2016)

Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 270

Gnr 15, bnr 111, seksjon 2 er overdradd fra Strandg 31 Sortland Ans til Jensen Varesenter as (21.12.2016)

Gnr 15, bnr 111, seksjon 1 er overdradd for kr 1.276.500 fra Solveig Ingrid Grov Willassen til Jensen Varesenter as (21.12.2016)

Overdragelsen omfatter også Gnr 15, bnr 111, seksjon 2

Andel av Gnr 35, bnr 11 er overdradd for kr 18.750 fra Marianne Annie Jorunn Nilsen til Børre Johan Berntsen og Berit Evy Nilsen (21.12.2016)

Overdragelsen omfatter også Gnr 35, bnr 16

Gnr 15, bnr 2286 er solgt for kr 110.000 fra Sortland kommune til Jostein Johansen (21.12.2016)

Gnr 40, bnr 258 er overdradd fra Eirin Holand Angell og Kenneth Angell til Inge Oluf Jensen (22.12.2016)

Gnr 40, bnr 267 er overdradd fra Ovik Bjørn til Bård Ovik (22.12.2016)

Snorres vei 69 (Gnr 15, bnr 1977) er overdradd for kr 2.050.000 fra Øyvind Grindstein Vinje til Ole Håkon Johannessen (22.12.2016)

Gnr 15, bnr 2147 er solgt for kr 1.249.337 fra Nordtrafikk as til Ovik Eiendom as (23.12.2016)

Andel av Gnr 15, bnr 2024, seksjon 2 er overdradd fra Edith Hennie Heimly til Gro Heimly (23.12.2016)

Gnr 29, bnr 294 er solgt for kr 750.000 fra Knut Torstein Leif Sund til Kim Andre Gjellestad og Renate Rasmussen (23.12.2016)

Nedre Ånstad vei 36 (Gnr 16, bnr 20) er solgt for kr 2.300.000 fra Laura Helene Karoliussen til Thor Brønlund, Barbro Brønlund og Helgi Sigvaldason (27.12.2016)

Gnr 15, bnr 2093 er overdradd fra Havna Eiendom as til Havna Eiendom Sortland as (27.12.2016)

Overdragelsen omfatter også Gnr 15, bnr 2094

Overdragelsen omfatter også Gnr 15, bnr 2222

Gnr 17, bnr 24 er overdradd fra Brynjulf Sigvald Stoltz til Susanne Helene Stoltz (29.12.2016)

Kilde: Statens kartverk

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Eiendom