Andøy

Eiendom

Andel av Strandgata 25 (Gnr 42, bnr 253) er overdradd for kr 380.000 fra Jens-Eric Eliassen til Åshild Helene Eliassen (13.06.2017)

Gnr 62, bnr 209 er solgt for kr 550.000 fra Duck Høggeri as til Alstenveien Ungbo as (14.06.2017)

Salget omfatter også Gnr 62, bnr 237

Gnr 15, bnr 49 er overdradd fra Anny Julie Åsen til Halvard Arne Åsen (14.06.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 17, bnr 4

Overdragelsen omfatter også Gnr 17, bnr 15

Gnr 9, bnr 103 er solgt for kr 800.000 fra Risøyhamn Transport as til Halvar Vinje Karoliussen og Iben Vinje Karoliussen (13.06.2017)

Gnr 26, bnr 2 er solgt for kr 200.000 fra Bjørn Aksel Riber og Trine Jennie Riber Stenersen til Bernt Jonny Åshagen (19.06.2017)

Gnr 20, bnr 61 er overdradd fra Karl Johan Gansmoe til Lillian Elna Gansmoe, Lill Karin Gansmoe og Svein Erik Gansmoe (20.06.2017)

Andel av Gnr 20, bnr 61 er overdradd fra Svein Erik Gansmoe til Gunn Eirin Gansmoe (20.06.2017)

Andel av Gnr 20, bnr 61 er overdradd fra Lillian Elna Gansmoe til Lill Karin Gansmoe, Jeanett Andreassen, Svein Kristian Fløtre-Gansmoe, Siv-Lise Selma Gansmoe og Thordis Merethe Nomeland (20.06.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 20, bnr 77

Gnr 20, bnr 61 er solgt for kr 325.000 fra Lill Karin Gansmoe, Gunn Eirin Gansmoe, Jeanett Andreassen, Svein Kristian Fløtre-Gansmoe, Siv-Lise Selma Gansmoe og Thordis Merethe Nomeland til Synnøve Fahle (20.06.2017)

Salget omfatter også Gnr 20, bnr 77

St Hansvn 8 (Gnr 42, bnr 183) er solgt for kr 1.600.000 fra Tom Olav Johnsen til Sølvi Repvik (26.06.2017)

Gnr 10, bnr 82 er solgt for kr 400.000 fra Håvard Johannes Winther og Mathilde Winther til Robert Joseph Muskat (27.06.2017)

Gnr 34, bnr 175 er overdradd fra Trond Steinar Jensen til Gøran Arne Jensen (27.06.2017)

Gnr 22, bnr 17 er overdradd fra Solfrid Jørgensen til Inger Lise Tobiassen, John Arne Jørgensen og Kåre Ludwig Jørgensen (27.06.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 22, bnr 40

Andel av Gnr 22, bnr 17 er overdradd for kr 400.000 fra Inger Lise Tobiassen og Kåre Ludwig Jørgensen til John Arne Jørgensen (27.06.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 22, bnr 40

Haugnesveien 22 (Gnr 48, bnr 187) er overdradd fra Kjell Halvor Eriksen til Perly Eriksen (29.06.2017)

Kilde: Statens kartverk

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Eiendom