Eiendom

Andel av Gnr 2, bnr 15 er overdradd fra Bø Jarle til Helge Bøe og Anne May Fyljesvoll (04.07.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 2, bnr 16

Bøveien 201 (Gnr 13, bnr 13) er solgt for kr 350.000 fra Hans Flatøy, Liv Marion Flatøy, Grete Flatøy Olsen, Hillgunn Olaug Sagbakken og Margit Annie Flatøy Skog til Stine Marita Havelin og Robert Larsen (05.07.2017)

Nilsåsveien 7 (Gnr 36, bnr 91, seksjon 3) er solgt for kr 800.000 fra Ulrix Eiendom as til Elisabeth Johanne Ellingsen (07.07.2017)

Bøveien 472 (Gnr 19, bnr 166) er solgt for kr 2.000.000 fra Oddny Elsa Pedersen til Swelit Construction as (11.07.2017)

Gnr 69, bnr 13 er solgt for kr 100.000 fra Robert Hansen til Jørn Hallvar Eriksen (13.07.2017)

Salget omfatter også Gnr 69, bnr 23

Steinesjøveien 3 (Gnr 17, bnr 13) er overdradd fra Leif Martin Bjugn til Gudrun Bjugn, Gunnar Bjugn, Kyrre Johan Bjugn, Laura Elise Borge, Berit Kvarsvik, Tor Egil Pedersen, Lotte Aronsen, Marius Aronsen, Thomas Aronsen, Trine Aronsen, Geir Bodin, Pål Bodin, Esben Aronsen, Eva Aronsen, Pål Edvard Aronsen, John Egil Aronsen, Kai Bengt Aronsen, Svein Arne Aronsen, Tone Caspersen, Selma Johanne Forøy, Jan-Petter Johnsen, Stein Johnsen og Aud Elisabeth Vestlund (13.07.2017)

Steinesjøveien 3 (Gnr 17, bnr 13) er solgt for kr 1.300.000 fra Gudrun Bjugn, Gunnar Bjugn, Kyrre Johan Bjugn, Laura Elise Borge, Berit Kvarsvik, Tor Egil Pedersen, Lotte Aronsen, Marius Aronsen, Thomas Aronsen, Trine Aronsen, Geir Bodin, Pål Bodin, Esben Aronsen, Eva Aronsen, Pål Edvard Aronsen, John Egil Aronsen, Kai Bengt Aronsen, Svein Arne Aronsen, Tone Caspersen, Selma Johanne Forøy, Jan-Petter Johnsen, Stein Johnsen og Aud Elisabeth Vestlund til Andreas Nakkling Andersen (13.07.2017)

Nykvågveien 46 (Gnr 48, bnr 38) er overdradd fra Reinholdt Torbjørnsen til Gunborg Synøve Torbjørnsen (13.07.2017)

Nykvågveien 46 (Gnr 48, bnr 38) er overdradd fra Gunborg Synøve Torbjørnsen til Ragnhild Gunnborg Olsen, Anita Karin Torbjørnsen, Frans Ludvik Torbjørnsen, Leif Tore Torbjørnsen, Inger Annie Torbjørnsen, Line Torbjørnsen og Marianne Torbjørnsen (13.07.2017)

Andel av Nykvågveien 46 (Gnr 48, bnr 38) er overdradd for kr 320.000 fra Ragnhild Gunnborg Olsen, Frans Ludvik Torbjørnsen, Leif Tore Torbjørnsen, Inger Annie Torbjørnsen, Line Torbjørnsen og Marianne Torbjørnsen til Anita Karin Torbjørnsen (13.07.2017)

Klakksjordveien 47 (Gnr 64, bnr 24) er solgt for kr 385.000 fra Kirstin Laila Kvammen til Atle Einar Berntsen og Toril Henriksen (14.07.2017)

Gnr 8, bnr 59 er solgt for kr 15.000 fra Kirstin Laila Kvammen til Atle Einar Berntsen og Toril Henriksen (14.07.2017)

Bøveien 629 (Gnr 27, bnr 51) er solgt for kr 200.000 fra Sigvart Julius Pettersen til Jan Roger Pettersen (14.07.2017)

Haugsnesveien 9 (Gnr 3, bnr 48) er overdradd fra Sverre Anton Iversen til Gerd Norveig Iversen (14.07.2017)

Veaveien 20 (Gnr 37, bnr 83, seksjon 2) er overdradd fra Jan-Robert Hansen til Jon Leo Hansen og Raina Merethe Nydal (18.07.2017)

Bøveien 433 (Gnr 17, bnr 60) er overdradd for kr 6.000 fra Steine Arbeiderlag til Kyrre Inge Oluf Olsen (19.07.2017)

Veaveien 20 (Gnr 37, bnr 83, seksjon 2) er solgt for kr 900.000 fra Jon Leo Hansen og Raina Merethe Nydal til Grethe Søberg og Knut Einar Søberg (24.07.2017)

Klakksjordveien 35 (Gnr 64, bnr 15) er solgt for kr 300.000 fra Edit Synnøve Seldorsen til Monica Seldorsen (26.07.2017)

Bøveien 753 (Gnr 29, bnr 52) er overdradd fra Olsen Lars til Åsta Hansine Olsen (27.07.2017)

Bøveien 753 (Gnr 29, bnr 52) er solgt for kr 570.000 fra Åsta Hansine Olsen til Roger Ernst Robertsen (27.07.2017)

Gammelveien 11 (Gnr 19, bnr 248) er solgt for kr 1.800.000 fra Henriette Wikstøl og Knut Wikstøl til Jørgen Willassen Paulsen (27.07.2017)

Bøveien 890 (Gnr 37, bnr 44) er solgt for kr 1.100.000 fra Simon Rødsand Skog-Leite til Møyfrid Eggebø (02.08.2017)

Gnr 15, bnr 7 er overdradd fra Jarle Julius Vadel Jensen til Asbjørn Jensen (02.08.2017)

Kilde: Statens kartverk

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Eiendom