Sortland

Eiendom

Gnr 15, bnr 1830 er solgt for kr 230.000 fra Sortland kommune / Suorttá  Souhkan til Mosa Mosavi (03.07.2017)

Bakkelia 13 (Gnr 15, bnr 2279, seksjon 12) er solgt for kr 1.800.000 fra Nordteam Eiendom as til Aslak Daljord Endresen (04.07.2017)

Andel av Eliseusveien 2 (Gnr 1, bnr 358, seksjon 1) er overdradd fra Marian Hagelund til Monika Ovesen (04.07.2017)

Andel av Gnr 15, bnr 174 er solgt for kr 2.850.000 fra Fredrik Olsen og Linn Therese Warem til Marius Johansen og Christina Steffensen (04.07.2017)

Salget omfatter også Holandsveien 2 (Gnr 15, bnr 1930)

Sørbergveien 17 (Gnr 1, bnr 186) er solgt for kr 2.100.000 fra Line Haugen til Joar Baartvedt Olsen (04.07.2017)

Strandgata 37 C (Gnr 15, bnr 78, seksjon 1) er overdradd for kr 2.100.000 fra Uniklipp as til Lidvin Finden (04.07.2017)

Rødmyrveien 8 A (Gnr 1, bnr 435) er solgt for kr 3.560.000 fra Kanstad Trelast as til Camilla Mørk og Magne Mørk (04.07.2017)

Øvre Selnes vei 19 C (Gnr 15, bnr 2062, seksjon 3) er solgt for kr 1.500.000 fra Bengt Helge Kristiansen til Marin Kristin Jensen (04.07.2017)

Skansen 12 (Gnr 3, bnr 271) er solgt for kr 2.370.000 fra Hilde Cathrin Seljeset og Ove Seljeset til Guro Jørgensen (04.07.2017)

Bøneset 13 (Gnr 14, bnr 116) er solgt for kr 2.475.000 fra Kathrine Normann Lockert til Joakim Lindquist Bjørnsund og Ida Kanstad Hanssen (04.07.2017)

Åsveien 16 (Gnr 15, bnr 789) er solgt for kr 3.375.000 fra Asbjørg Helene Finvåg til Bjørn Hansen og Janne Røsnes Hansen (03.07.2017)

Rådhusgata 3 A (Gnr 15, bnr 478, seksjon 1) er solgt for kr 1.700.000 fra Røde Kors Sortland til Kubehus as (05.07.2017)

Salget omfatter også Gnr 15, bnr 488, seksjon 1

Eidsfjordveien 188 (Gnr 40, bnr 5) er overdradd fra Atle Nikolai Nikolaisen til Eirin Johanne Nikolaisen (05.07.2017)

Overdragelsen omfatter også Eidsfjordveien 184 (Gnr 40, bnr 135)

Myrvangen 7 (Gnr 14, bnr 78) er solgt for kr 1.650.000 fra Edgar Halvdan Endresen til Mariell Hansen Andreassen og Henning Tollefsen (07.07.2017)

Gnr 3, bnr 281, seksjon 1 er solgt for kr 2.310.000 fra Marthe Lind til Simen Robertsen (10.07.2017)

Gnr 11, bnr 26 er overdradd fra Ragnhild Riise til Rita Grønbeck (10.07.2017)

Torggata 3 (Gnr 15, bnr 1845) er solgt for kr 5.800.000 fra Kg Torggata as til Ulrix Eiendom as (11.07.2017)

Gnr 40, bnr 195 er overdradd fra Fritz Hilmar Johnsen til Elisabeth Vollen (12.07.2017)

Gnr 15, bnr 852 er solgt for kr 879.670 fra Ellingsen Georg A as til Pedersen Sigurd Eiendom as (13.07.2017)

Salget omfatter også Rådhusgata 21 (Gnr 15, bnr 853)

Sjøgata 30 (Gnr 15, bnr 1556, seksjon 2) er solgt for kr 6.000.000 fra Sjøsiden Eiendom as til Johnsen Eiendom as (13.07.2017)

Gnr 15, bnr 2292 er solgt for kr 4.200.000 fra Harald Einar Eriksen til Tre Bo as (14.07.2017)

Gnr 21, bnr 55 er overdradd fra Helge Stavem til Kari Johanne Stavem (14.07.2017)

Idrettsveien 8 A (Gnr 15, bnr 1249) er solgt for kr 2.650.000 fra Gustav Robert Darén til Oline Alfredsen og Lars Christian Langø (18.07.2017)

Andel av Lamarkveien 25 B (Gnr 15, bnr 1716) er overdradd for kr 567.000 fra Bjarne Eriksen til Lill Iren Skramstad Eriksen (20.07.2017)

Øvre Selnes vei 38 A (Gnr 15, bnr 1906, seksjon 4) er solgt for kr 2.050.000 fra Hans Ivar Løvik og Vigdis Marit Nilsen Løvik til Sarina Yousufi (21.07.2017)

Andel av Holandsveien 12 A (Gnr 15, bnr 1929) er overdradd fra Håvard Martin Pedersen til Erna Lovise Pedersen (21.07.2017)

Gnr 1, bnr 423 er solgt for kr 585.000 fra Kanstad Trelast as til Gunnar Harry Hanssen (24.07.2017)

Elvebakken 30 C (Gnr 14, bnr 386, seksjon 5) er solgt for kr 2.190.000 fra Sortland Boliger as til Andreas Edvard Aspenes (24.07.2017)

Elvebakken 30 D (Gnr 14, bnr 386, seksjon 7) er solgt for kr 2.290.000 fra Sortland Boliger as til John Sverre Løvaas (24.07.2017)

Elvebakken 30 B (Gnr 14, bnr 386, seksjon 8) er solgt for kr 2.290.000 fra Sortland Boliger as til Torgeir Mannvik (24.07.2017)

Gnr 43, bnr 67 er overdradd fra Olsen Ansgar til Anne Marie Andreassen og Paul Arnold Olsen (24.07.2017)

Andel av Gnr 43, bnr 67 er overdradd fra Anne Marie Andreassen til Asmund Helge Andreassen (24.07.2017)

Andel av Gnr 43, bnr 67 er overdradd fra Paul Arnold Olsen til Asmund Helge Andreassen (24.07.2017)

Andel av Myrlandsveien 16 A (Gnr 14, bnr 292) er overdradd til Brita Christiansen og Tore Eilertsen (25.07.2017)

Gnr 15, bnr 43 er solgt for kr 2.000.000 fra Sortland Eiendom as til Ulrix Eiendom as (25.07.2017)

Eidsfjordveien 288 (Gnr 41, bnr 131) er solgt for kr 3.875.000 fra Frank Hugo Poulsen og Susanne Poulsen til Magnus Vollen (26.07.2017)

Gnr 1, bnr 6 er solgt for kr 450.000 fra Marie Kristine Edvardsen til Tor Einar Edvardsen og Ann Lisbeth Torbergsen (26.07.2017)

Andel av Raveien 15 (Gnr 1, bnr 46) er overdradd til Eirik Nisja Strandskog og Jorunn A T Strandskog (28.07.2017)

Andel av Gnr 15, bnr 2073 er solgt for kr 2.570.000 fra Eilif Mareno Nilsen til Grethe Stensland (02.08.2017)

Salget omfatter også Bakkelia 42 B (Gnr 15, bnr 2096, seksjon 6)

Bakkelia 118 (Gnr 15, bnr 2134) er solgt for kr 3.675.000 fra Bjørn-Erik Engesvik og Tove Engesvik til Marthe Røflo Bendiksen og Petter Einarsen (02.08.2017)

Kilde: Statens kartverk

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Eiendom