Øksnes

Eiendom

Andel av Gnr 10, bnr 1 er overdradd fra Harold Oddvar Olsen til Bjørnar Olsen (04.09.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 10, bnr 6

Gnr 10, bnr 1 er solgt for kr 550.000 fra Bjørnar Olsen og Nils Arnold Reitan til Eivind Erik Scharffenberg og Katrine Strandskogen Scharffenberg (04.09.2017)

Salget omfatter også Gnr 10, bnr 6

Gnr 76, bnr 189 er overdradd fra Tor Jonny Ovesen til Heidi Anita Gaino, Sigrun Ingebjørg Norum, Halvdan Bergiton Ovesen og Ellinor Paulsen (04.09.2017)

Pilestredet 55 (Gnr 214, bnr 274, seksjon 20) i Oslo kommune er overdradd fra Regine Grødset til Ingunn Grødset (07.09.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 28, bnr 9 i Øksnes kommune

Gnr 56, bnr 28 er solgt for kr 700.000 fra Tom Steffensen til Jens Abild, Stefano Cino Poli og Dijk Marina Van (11.09.2017)

Gnr 81, bnr 49 er solgt for kr 750.000 fra Tor Danielsen til Knut-Viggo Johansen (11.09.2017)

Gnr 72, bnr 29 er solgt for kr 750.000 fra Karin Ulriksen og Astrid Margrete Wassbakk til Linda Karlsen og Roy Martin Karlsen (12.09.2017)

Gnr 76, bnr 109 er solgt for kr 1.800.000 fra Waldemar Jostein Larsen til Line Francesca Andreassen (12.09.2017)

Havnegata 4 (Gnr 65, bnr 186) er solgt for kr 900.000 fra Eva Irene Hansen til Havnegata 2 4 as (13.09.2017)

Rådhusgata 35 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 3) er solgt for kr 2.585.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom as til Elsa Synnøve Lind (15.09.2017)

Gnr 62, bnr 34 er solgt for kr 720.000 fra Atle Harald Hansen til Vågen Eiendom as (15.09.2017)

Salget omfatter også Alsvågveien 66 (Gnr 62, bnr 36)

Salget omfatter også Gnr 62, bnr 134

Salget omfatter også Gnr 62, bnr 135

Gnr 62, bnr 184 er overdradd for kr 240.000 fra Fred Roy Martinsen til André Steffensen (19.09.2017)

Gnr 76, bnr 14 er solgt for kr 1.000.000 fra Johan Hermod Brun til Bård Arne Brun (20.09.2017)

Gnr 76, bnr 70 er overdradd fra John Angel Karl Øygaard til Olga Hanne Lahti, Oddrun Lind Høyning, Knut Lind og Ola Lind (20.09.2017)

Gnr 76, bnr 70 er solgt for kr 1.100.000 fra Olga Hanne Lahti, Oddrun Lind Høyning, Knut Lind og Ola Lind til Klaidas Baltrnas og Aiste Baltrune (20.09.2017)

Gnr 10, bnr 8 er solgt for kr 300.000 fra Torill Amundsen og Vigdis Margrete Liv Amundsen til Ole Bjørn Lien (21.09.2017)

Andel av Gnr 78, bnr 37 er overdradd for kr 290.000 fra Synnøve Birkeli, Torunn Christiansen, Inger Merethe Evensen Eskeland, Arnor Gunder Evensen, Bernt-Tore Evensen, Einar Evensen, Karstein Edgar Evensen og Gunn Lillian Utvik til Geir Arne Haughom og Liv Anne Evensen Haughom (25.09.2017)

Andel av Gnr 78, bnr 136 er overdradd for kr 12.500 fra Synnøve Birkeli, Torunn Christiansen, Inger Merethe Evensen Eskeland, Arnor Gunder Evensen, Bernt-Tore Evensen, Einar Evensen, Liv Anne Evensen Haughom og Gunn Lillian Utvik til Karstein Edgar Evensen (25.09.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 78, bnr 137

Andel av Gnr 78, bnr 85 er overdradd for kr 10.300 fra Synnøve Birkeli, Torunn Christiansen, Inger Merethe Evensen Eskeland, Bernt-Tore Evensen, Einar Evensen, Karstein Edgar Evensen, Liv Anne Evensen Haughom og Gunn Lillian Utvik til Arnor Gunder Evensen (25.09.2017)

Andel av Gnr 78, bnr 74 er overdradd for kr 14.000 fra Synnøve Birkeli, Torunn Christiansen, Inger Merethe Evensen Eskeland, Arnor Gunder Evensen, Einar Evensen, Karstein Edgar Evensen, Liv Anne Evensen Haughom og Gunn Lillian Utvik til Bernt-Tore Evensen (25.09.2017)

Gnr 64, bnr 315 er solgt for kr 3.500.000 fra Myre Maritim as til Sommarøy Redskapslager as (25.09.2017)

Gnr 78, bnr 5 er overdradd fra Steinar Jentoft Nilsen til Anita Nilsen, Stian Håvard Nilsen og Tommy Nilsen (25.09.2017)

Gnr 12, bnr 1 er overdradd fra Vibeke Klausen til Maria De Los Angeles Kornbakk (26.09.2017)

Gnr 76, bnr 31 er overdradd fra Harald Karolius Lind til Martin Julius Lind og Stål Harald Lind (26.09.2017)

Vornesveien 1 (Gnr 65, bnr 569) er solgt for kr 4.500.000 fra Torgeir Hansen til Fredrik Olsen og Linn Therese Warem (28.09.2017)

Kråkeveien 1 (Gnr 65, bnr 62) er overdradd for kr 520.000 fra Johnny Larsen til A Klo Eiendom as (29.09.2017)

Gnr 76, bnr 222 er solgt for kr 200.000 fra Johan Hermod Brun til Sølvi Brun og Are Ketil Haram (02.10.2017)

Kilde: Statens kartverk

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Eiendom