Øksnes

Eiendom

Andel av Gnr 29, bnr 17 er overdradd fra Dagrunn Nilma Helland, Edel Johanne Mathisen og Karin Eva Wiig til Jan Adolf Gundersen (02.10.2017)

Gnr 75, bnr 119 er solgt for kr 1.000 fra Beate Helen Endresen til Ørjan Fæster (03.10.2017)

Gnr 60, bnr 1, fnr 5 er solgt for kr 1.100.000 fra Viktor Stavøy til Inge Anders Andersen og Kari Ingeborg Andersen (04.10.2017)

Gnr 70, bnr 1, fnr 104 er overdradd fra Ghali Britt Bang Boutros til Beate Helen Endresen og Erling Endresen (06.10.2017)

Gnr 78, bnr 133 er overdradd fra Stig Gøran Solheim til Aud Gudrun Halvorsen (06.10.2017)

Gnr 75, bnr 53 er overdradd fra Harry Angel Antonsen til Jann-Eirik Fæster (09.10.2017)

Berntzens vei 3 (Gnr 64, bnr 194) er solgt for kr 1.700.000 fra Geir Henry Kristensen til Freddy René Amundsen og Nina Marlen Haugerud (10.10.2017)

Gnr 17, bnr 23 er solgt for kr 110.000 fra Skipnes Vel Roligheten as til Steiro Pål Eiendom as (11.10.2017)

Andel av Gnr 70, bnr 65 er overdradd fra Lasse Eirik Johannessen til Silje Berglund Johannessen (13.10.2017)

Gnr 81, bnr 303 er overdradd fra John Olsen til Lill Harriet Faugstadmo, Ann Britt Olsen, Jorunn Margrethe Pedersen, Kent-Raymond Slettmyr, Christer Andreassen, Anja Holm Berntsen, Geir Halvor Olsen, Leif Børge Olsen og Svenn Bjørnar Olsen (16.10.2017)

Gnr 81, bnr 303 er solgt for kr 800.000 fra Lill Harriet Faugstadmo, Ann Britt Olsen, Jorunn Margrethe Pedersen, Kent-Raymond Slettmyr, Christer Andreassen, Anja Holm Berntsen, Geir Halvor Olsen, Leif Børge Olsen og Svenn Bjørnar Olsen til Abdulhalim Kardas (16.10.2017)

Gnr 72, bnr 63 er solgt for kr 800.000 fra Arne Einar Brun til Roger Ellevseth og Sissel Brun Ellevseth (16.10.2017)

Andel av Storgata 14 A (Gnr 65, bnr 36) er overdradd fra Glen Sundberg Pedersen til Gp Eiendom as (19.10.2017)

Gnr 65, bnr 952, seksjon 1 er overdradd fra Elvelund Brl til Laila Hennie Fredheim (24.10.2017)

Gnr 65, bnr 952, seksjon 2 er overdradd fra Elvelund Brl til Ted Robin Endresen (24.10.2017)

Gnr 65, bnr 952, seksjon 3 er overdradd fra Elvelund Brl til Skipet Eiendom as (24.10.2017)

Gnr 65, bnr 952, seksjon 4 er overdradd fra Elvelund Brl til Lars Fredheim (24.10.2017)

Andel av Nedre Dalveien 8 A (Gnr 65, bnr 376) er overdradd til Daniel Bertinussen og Lisa Lund (27.10.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 65, bnr 974

Gnr 45, bnr 27 er overdradd fra Nilsen Einar til Raymond André Bertinussen (27.10.2017)

Andel av Gnr 45, bnr 1 er overdradd fra Reidar Sverre Andreassen til Karin Helene Luth Andreassen (27.10.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 48, bnr 2

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 48, bnr 4

Andel av Gnr 63, bnr 14 er overdradd fra Reidar Sverre Andreassen til Karin Helene Luth Andreassen (27.10.2017)

Overdragelsen omfatter også Heimsommarøyveien 39 (Gnr 64, bnr 111)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 64, bnr 149

Gnr 78, bnr 70 er overdradd fra Peder Hass til Edith Kristine Bergitte Hass (31.10.2017)

Gnr 78, bnr 70 er solgt for kr 980.000 fra Edith Kristine Bergitte Hass til Cosmin-Iulian Cenusa (31.10.2017)

Kilde: Statens kartverk