Andøy

Eiendom

Kong Hans gate 68 (Gnr 48, bnr 283) er overdradd fra Olav Halfdan Prytz til Aase Prytz (02.10.2017)

Kong Hans gate 68 (Gnr 48, bnr 283) er overdradd fra Aase Prytz til May-Liz Prytz Laug, Arve Elias Prytz, Frank Robert Wiik Prytz og Åsulv Cato Prytz (02.10.2017)

Gnr 39, bnr 580 er solgt for kr 150.000 fra Odd Magne Kristiansen til Johanne Elisabeth Henriksen og Bjarne Johansen (03.10.2017)

Gårdsveien 5 (Gnr 39, bnr 167) er overdradd for kr 1.000.000 fra Dag Rydland til Anne Louise Flaten (04.10.2017)

Andel av Falcksgate 18 (Gnr 42, bnr 38) er overdradd til Ragni Mortensen og Gunnar Syvertsen (05.10.2017)

Gnr 15, bnr 136 er solgt for kr 500 fra Jan Anton Theodorsen til Heidi Klara Nilssen og Tom Jørgen Nilssen (16.10.2017)

Gnr 14, bnr 32 er solgt for kr 900.000 fra Wenche Merethe Mikkelborg Enoksen, Sissel I Mikkelborg og Svein Eirik Mikkelborg til Frank Jarl Lunde (17.10.2017)

Prinsensgate 14 (Gnr 54, bnr 1, fnr 11) er overdradd fra Bertha Johannessen til Frank Nikolai Johannessen og Randi Helene Mathisen (17.10.2017)

Andel av Prinsensgate 14 (Gnr 54, bnr 1, fnr 11) er overdradd for kr 300.000 fra Frank Nikolai Johannessen til Randi Helene Mathisen (17.10.2017)

Gnr 9, bnr 248 er solgt for kr 1.350.000 fra Stian Dahl og Stine Henriette Karoliussen til Borgar Giil Andresen og Anne-Marie Kvello Giil (17.10.2017)

Strandgata 111 (Gnr 42, bnr 90) er solgt for kr 1.460.000 fra Alexander Reiten Knutsen og Annette Reiten Knutsen til Lars Erik Orø Kvalner (19.10.2017)

Andel av Daniel Olaisens vei 38 (Gnr 43, bnr 111) er overdradd for kr 825.000 til Jonas Borgen Mikalsen og Maria Wessel (20.10.2017)

Andel av Kong Hans gate 53 (Gnr 48, bnr 158) er overdradd for kr 725.000 fra Madeleine Ulrika Werner til Torje Håkon Strand (24.10.2017)

Andel av Klenholveien 6 (Gnr 21, bnr 218) er overdradd for kr 225.000 fra Finn-Morten Hamansen Moen til Hilde Engdal (27.10.2017)

Gnr 17, bnr 29 er solgt for kr 1.280.000 fra Ragnhild Synnøve Astor til Olaf Bertinius Lillemoen og Wenche Brevik Lillemoen (30.10.2017)

Gnr 35, bnr 26 er solgt for kr 30.000 fra Leikny Arnhild Andreassen til Anita Skavdal og Asle-Geir Skavdal (31.10.2017)

Kong Hans gate 68 (Gnr 48, bnr 283) er solgt for kr 915.000 fra May-Liz Prytz Laug, Arve Elias Prytz, Frank Robert Wiik Prytz og Åsulv Cato Prytz til Svecat Eiendommer as (02.11.2017)

Kilde: Statens kartverk