Øksnes

Eiendom

Gnr 64, bnr 353 er overdradd til Vesterålen Marine Proteiner as (02.02.2018)