Omsetning av eiendommer i Bø kommune i februar.
Eiendom

Vikervågen 19 (Gnr 8, bnr 89) er solgt for kr 950.000 fra Marius Steiro til M. Steiro Invest as (06.02.2018)