Andøy

Eiendom

Gnr 21, bnr 154 er overdradd fra Hallstein Anders Kjell Helmersen til Helga Helmersen (02.03.2018)